Arbetsplats

I detta steg väljer du den arbetsplats du var på under arbetspasset. Om du var på flera arbetsplatser, välj den där du var större delen av tiden.

Läs mer

Delmoment

I detta steg väljer du de delmoment du övade på under arbetspasset.

Läs mer

E-boken lärling

Detta är din e-bok. I e-boken rapporterar du de delmoment du övat på tillsammans med din handledare.

Läs mer

Godkänna rapport

Här kan du som handledare godkänna din lärlings rapport. Du kan se den nivåbedömning lärlingen valt och göra din egen. Om din bedömning skiljer sig från den lärlingen valt kommer systemet att informera dig om detta.

Läs mer

Handledarinstruktioner

På dessa sidor kan du som handledare visa senaste versionen av handledarinstruktionerna och bekräfta att du förstått vad de innebär.

Läs mer

Min utbildning

För dig som lärling visar denna sida hur mycket av din utbildning du är färdig med och hur mycket tid som återstår.

Läs mer

Mina rapporter

Här ser du som lärling en sammanställning av de rapporter du gjort. Du kan visa rapporterna och läsa kommentarer och se rapporterad kunskap- och färdighetsnivå.

Läs mer

Rapportera

Rapporten är grunden i e-boken och din lärlingsutbildning. En rapport beskriver vilka delmoment du övat på med din handledare under ett arbetspass.

Läs mer

Roller

På Mina sidor finns funktioner som är till hjälp för många olika personer med olika roller och befattningar.

Läs mer

Sammanfattning

Innan du sparar din rapport i e-boken visas en sammanfattning av din rapport. Du kan här se att period, arbetsplats och handledare stämmer samt att du inte missat att ta med något delmoment.

Läs mer

Visa rapport

Genom att visa en rapport kan du se datum, arbetsplatser och handledare. Du kan också se kommentarer samt den nivå som lärlingen rapporterat och den handledaren senare valt.

Läs mer

Välj delmoment

Din utbildning är indelad i moment och delmoment. Du kan se denna indelning i e-boken, under “Min utbildning”.

Läs mer