Företagsroller

På Mina sidor finns funktioner som är till hjälp för många olika personer med olika roller och befattningar. För att ni som företag ska kunna styra vem som får göra och se vad finns roller. Funktionen roller kan ni använda för personer som står som personal på ert företag på Mina sidor.

DET FINNS FEM OLIKA FÖRETAGSROLLER

 • Företagsadministratör: Denna roll har fullständiga behörigheter att lägga till, ändra och radera användare och uppgifter om företaget på Mina sidor. Rollen kan inte godkänna delmoment i e-böcker.
 • Avdelningsadministratör: Denna roll har fullständiga behörigheter lägga till, ändra och radera användare och uppgifter i en eller flera av företagets avdelningar på Mina sidor. Rollen kan inte godkänna delmoment i e-böcker.
 • Beställningsgodkännare: Denna roll har behörighet att godkänna företagets beställningar av distansutbildningar på Mina sidor och mandat att ingå avtal med betalningsansvar.
 • Yrkesutbildningsansvarig: Denna roll har behörighet att utse handledare, koppla lärlingar till handledare och visa alla e-böcker på företaget. Rollen kan inte godkänna delmoment i e-böcker.
 • Handledare: Denna roll kräver yrkesbevis eller handledardispens. En person med denna roll har behörighet att handleda en eller flera lärlingar (beroende på yrke) under lärling- eller kvalificeringstid på företaget, visa sina lärlingars e-böcker och godkänna delmoment i sina lärlingars e-böcker.
 • Systemet kräver att minst en person på företaget har rollen som företagsadministratör på Mina sidor. Denne kan därefter lägga till företagets övriga handledare, yrkesutbildningsansvariga och distansutbildningsansvariga. En person kan ha flera roller på företaget.

  VIKTIGT:

  • Tilldelning av roller sker omedelbart. Var därför noga med vem ni ger behörighet att göra vad.
  • Det faller på er att hålla rollerna på Mina sidor uppdaterade allt eftersom er personal byter befattning.
  • Ni som företag ansvarar också för att ta bort personer från personallistan på Mina sidor när de byter arbetsgivare.

  För instruktion om hur ett företag samt den första personen på företaget läggs till i Mina sidor, läs här.