Byggbranschens yrkesnämnd och Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) kom i december 2007 överens om samverkansformer gällande utbildningar för anläggningsmaskiner i landet.

Gemensam syn på kvalitetssäkring

Samverkansformerna har utvecklats sedan dess. Utöver ett särskilt samverkansavtal har yrkesnämnderna kommit överens om att erkänna varandras yrkesbevis och ha en gemensam syn på kvalitetssäkring av maskinutbildare.

Gemensam utbildningsplan

BYN och TYA har tagit fram gemensamma utbildningsplaner för maskiner som finns i båda organisationerna.