Handledarutbildning

Handledarutbildningen är upplagd som en distansutbildning och beräknas vara i drift under hösten 2020.

Utbildningens upplägg

Utbildningen pågår under 6-10 veckor där du själv lyssnar och läser samt reflekterar över hur din egen tid som lärling såg ut samt hur du som handledare ska lägga upp utbildningen för din egen lärling. Det är beräknat att utöver det dagliga arbetet som handledare kommer din insats för att gå igenom utbildningen och utföra de tillhörande reflektionerna att ligga på 6-10 timmar.
Du kommer att ha en redan utbildad handledare som bollplank, denne kommer att ge dig återkoppling på dina tankar och funderingar. Efter genomförd utbildning blir du BYN-certifierad handledare.

Ansökan till Skolverket

Gällande utbildningen har BYN lämnat in en ansökan till Skolverket för att få den godkänd som handledarutbildning. Om så blir fallet leder det till att företag genom skola kan ansöka om statsbidrag. Detta gäller dock endast om handledning ska ske av gymnasielärling eller en elev som går sin utbildning genom Yrkes-VUX (VUX-lärling).

Anmälan

Mer information om anmälan till handledarutbildningen kommer efter sommaren.