Om BYN

Byggbranschens yrkesnämnd (BYN) arbetar för att det inom bygg- och anläggningsbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar.

Verkar för en bred och allmänbildande grundutbildning

Genom att vara tydliga med branschens krav och samverka med gymnasieskolor, vuxenutbildare och företag verkar BYN för en bred och allmänbildande grundutbildning som i kombination med färdigutbildning i företag ger blivande yrkesarbetare de kunskaper och färdigheter som krävs i branschen.

Samverkan

I BYN samverkar Byggföretagen, Byggnads, Maskinentreprenörerna och Seko, Service- och kommunikationsfacket. BYNs verksamhet styrs av parternas yrkesutbildningsavtal. Verksamheten leds av en styrelse med representanter från BYNs fyra parter. Yrkesutbildningsavtalet, BYNs verksamhetsplan och styrelsens övriga beslut styr verksamheten och utvecklingen av den.

Relaterade dokument