Handledarutbildning

Handledarutbildningen är en distansutbildning i samverkan mellan BYN och Kungsmadskolan (Växjö Kommun).

Utbildningens upplägg

I utbildningen till handledare kommer din insats för att gå igenom utbildningen och utföra de tillhörande reflektionerna att ligga på 6-8 studietimmar fördelat över en period om 6-8 veckor. Under utbildningen lyssnar och läser samt reflekterar du över hur din egen tid som lärling såg ut och hur du som handledare bör lägga upp utbildningen för din egen lärling.

Utbildningen fördelar du själv över en period om 6-8 veckor eller vad som brukligt är en normal apl-period*. Upplägget kommer att se annorlunda ut för dig som handleder en företagslärling**. Du rekommenderas dock att sätta av lika lång tid för reflektionerna, dvs 6-10 veckor. Du kommer att ha en redan utbildad handledare som bollplank. Denne kommer att ge dig återkoppling på dina tankar och funderingar. Efter genomförd utbildning blir du BYN-certifierad handledare.

Utbildningsmodulerna 1 och 2 tar totalt ca 2 timmar att gå igenom och modul 3 tar 4-6 timmar. Det finns inget schema eller hålltider i utbildningen, du kan stoppa och återvända till en modul när det passar dig. Det enda kravet är att modulerna 1-3 ska göras i den ordningen.

För dig som sen har ett intresse av att fördjupa dig i olika områden så finns det ett referensbibliotek i plattformen. Här hittar du bra information och länkar till det mesta som rör utbildningen av en person (elev/lärling) till ett av branschens många yrken.

*Apl-period; apl står för Arbetsplatsförlagt lärande. Det gäller för de elever som ska göra skolpraktik inom antingen gymnasiet eller vuxenutbildningen. Tiden för en apl-period kan variera mellan 4-10 veckor.

**Företagslärling är den person som gör hel eller del av sin grundutbildning i anställning.

Ansökan till Skolverket

Utbildningen är godkänd av Skolverket och ger därför företag med utbildade handledare möjlighet till ersättning genom det statsbidrag som finns för gymnasie- och vuxenlärlingar.

Anmälan

Viktigt! Utbildningen undgår just nu en revidering. Den ska därefter flytta in på byn.se som en öppen utbildning utan behov av anmälan. Dock kommer det fortsatt krävas en fullständigt inlämningsuppgift från den som önska få ut ett kursintyg.