Handledarutbildning

Handledarutbildningen är en distansutbildning i samverkan mellan BYN och Kungsmadskolan (Växjö Kommun).

Utbildningens upplägg

I utbildningen till handledare kommer din insats för att gå igenom utbildningen och utföra de tillhörande reflektionerna att ligga på 6-10 studietimmar. Under utbildningen lyssnar och läser samt reflekterar du över hur din egen tid som lärling såg ut och hur du som handledare bör lägga upp utbildningen för din egen lärling

Utbildningen i sin helhet pågår under 6-10 veckor eller vad som brukligt är en normal apl-period*. Upplägget kommer att se annorlunda ut för dig som handleder en företagslärling*. Du rekommenderas dock att sätta av lika lång tid för reflektionerna, dvs 6-10 veckor. Du kommer att ha en redan utbildad handledare som bollplank, denne kommer att ge dig återkoppling på dina tankar och funderingar. Efter genomförd utbildning blir du BYN-certifierad handledare.

 

*Apl-period; apl står för Arbetsplatsförlagt lärande och gäller de elever som ska göra skolpraktik inom antingen gymnasiet eller vuxenutbildningen. Tiden för en apl-period kan variera mellan 4-10 veckor.

*Företagslärling är den person som gör hel eller del av sin grundutbildning i anställning.

Ansökan till Skolverket

Utbildningen är godkänd av Skolverket och ger därför företag med utbildade handledare möjlighet till ersättning genom det statsbidrag som finns för gymnasie- och vuxenlärlingar.

Anmälan

Anmälan är öppen och du anmäler dig här.