Information till skolor som vill ha hjälp med BYNs handledarutbildning

Är du lärare på en skola och vill ha hjälp med att starta upp en handledarutbildning inom BA-programmet kontakta BYNs-kansli, Christian Nielsen 08-564 881 62 eller christian.nielsen@byn.se

Vi kan hjälpa er med en genomgång av utbildningen med eller utan handledare. Rekommendationen är ändå att starta en utbildning i samband med en handledarträff. Genomgången tar ca 45-60 minuter och kan göras antingen fysiskt eller över TEAMS. Vi går igenom utbildningens upplägg och innehåll samt beskriver, om tiden räcker till, nyheterna i det nya yrkesutbildningsavtalet.

En lämplig grupp för en uppstart över ett TEAMS-möte är ni som jobbar som lärare på skolan samt 6–10 handledare. Är det ett fysiskt möte går det bra med fler handledare. Tänk bara på att vi håller oss inom rekommendationerna och att alla är friska.