Beställ ett ersättningskort för ditt asbestkort

Har du förlorat ditt utbildningsintyg för asbest eller ditt asbestkort?

Beställa nytt

Du beställer enkelt ett ersättningskort för ditt plastkort via BYNs beställningssida.
Är det pappersintyget/diplomet du saknar måste du kontakta din utbildningsgivare.

Pris

Kostnaden för en dubblett är 360 SEK.
Ett nytt kort skickas ut via BYNs tryckeri så snart fakturan är betald.
Beräknad leveranstid från tryckeriet ca 1 vecka.

Relaterade dokument