Vad innebär en distansutbildning?

Att läsa en yrkesteoretisk distansutbildning är tillsammans med det praktiska lärandet i företaget en av de utbildningsvägar som BYN erbjuder för att erhålla ett yrkesbevis inom ett av våra yrken. Beroende på vilket yrke man vill utbilda sig inom samarbetar BYN med olika leverantörer av distansutbildning. Deras upplägg skiljer sig något från varandra, en sak har de alla gemensamt och det är möjligheten att arbeta och studera samtidigt. 

Gemensam fackteori

När man väljer att läsa en utbildning på distans läser man först gemensam fackteori. Där ingår bland annat att lära sig kunskaper som mätteknik, ritningsläsning, byggnadslära, byggfysik, materialkännedom och arbetsmiljö. Därefter läses yrkesinriktad fackteori specifikt för just det yrke som valts. Normalt är arbete som lärling samtidigt som distanskurserna läses.

Nytt yrkesutbildningsavtal

Sedan den 1 juli 2020 gör företagslärlingar en komplett grundutbildning bestående av både yrkesteori och praktiskt lärande. Detta innebär bland annat att lärlingen ska rapportera resultatet av sitt praktiska lärande i en e-bok. Det innebär även att anställningen kan inledas med en provanställning på max 12 månader (6 månader för maskinförare) som går över till en tillsvidareanställning.

Utbildningen gäller i de flesta fall som en komplett utbildning men blir också ett krav för den lärling som saknar en eller flera av kravkurserna för yrkesutgången. Se BYNs anvisningar för mer information.

Anmälan till distansutbildning

För anmälan till en hel distansutbildning, gå till Mina sidor.
För anmälan till delar av en distansutbildning, se respektive utbildningsgivare.

Frågor om BYNs distansutbildningar, kontakta distans@byn.se