Vad innebär ytterligare yrke eller maskinslag?

En yrkesarbetare som har ett yrkesbevis för ett yrke, en anläggningsmaskin eller en krantyp kan vidareutbilda sig mot ytterligare ett yrke eller ytterligare ett maskinslag.

Följande gäller för den som har ett yrkesbevis i ett yrke:

 • Då yrkesbevis eller annan grundutbildning är godkänd, ska grundutbildningen mot det tillkommande/nya yrket endast kompletteras med den fördjupningsdel som ger yrkesutgången, både praktik och teori.
 • Kvalifikationskraven avgör vad som ska kompletteras.

För ytterligare maskinslag för maskinförare som redan har ett yrkesbevis krävs en utbildning på det tillkommande maskinslaget, om det är inom samma maskinfamilj.

 • Vid övergång mellan maskinfamiljerna anläggningsmaskiner mot kran tillkommer även avsnittet lyft och längningsteknik.
 • Vid övergång från kran till anläggningsmaskiner tillkommer avsnittet anläggning.

Se riktlinjer utbildning mobila maskiner.

 

Kompletteringen av grundutbildningen i det nya valda yrket/maskinslaget kan genomföras på tre sätt:

 • Företagslärling med teoretisk distansutbildning och praktik på företaget.
 • Utbildning hos en godkänd utbildningsgivare.
 • Validering.

Efter grundutbildning tillkommer kvalificeringstid enligt gällande tabell.

Förutsättningar för grundutbildning på företag

För att kunna göra en utbildning för ytterligare yrke eller maskinslag hos det företag i vilket du är anställd måste vissa förutsättningar vara uppfyllda.

  • Att företaget har ett gällande kollektivavtal/hängavtal med någon av BYNs parter.
  • Att föraren som ska genomgå utbildningen har ett yrkesbevis för något maskinslag.
  • Att tilldelad handledare har yrkesbevis för det yrke eller maskinslag det gäller. Se paragraf 6b.
  • Att tilldelad handledare anmäls och godkänns.

Ej längre möjligt inom lyftande maskiner

Gällande utbildning inom gruppen lyftande maskiner till mobilkran så är detta inte längre möjligt. Vi hänvisar dig som söker yrkesbevis för mobilkran på detta sätt till någon av våra godkända utbildningsgivare, alternativt för en komplett utbildning se företagslärling på vår hemsida eller kontakta Mobilkranföreningen.

 

Anmälan

Anmälan görs genom Mina sidor.
Guider till Mina sidor.