Registrering av lärling

När en lärling med gymnasieutbildning eller vuxenutbildning fått en lärlingsanställning är nästa steg att skicka in en lärlingsanställningsanmälan till berörd BYN-region för att få ut en digital utbildningsbok, en så kallad e-bok.

Hur görs en anmälan?

Lärlingsanställningsanmälan skickas in online, den kan påbörjas av både lärling och handledare. Den kan även göras tillsammans, dock måste handledaren logga in för att det ska vara möjligt.
För att logga in krävs BankID. Tänk på att ha uppgifter om företaget och den aktuella yrkesutbildningsansvariga och handledaren tillhands för att kunna fylla i anmälan. Som lärling är det även bra att ha sitt betyg redo för uppladdning (jpg, pdf etc).

Från anmälan till e-bok

Lärlingsanställningsanmälan ska godkännas av både lärlingen och handledaren innan den skickas vidare till en handläggare på berörd BYN-region. Denne ska i sin tur gör en manuell hantering av anmälan innan en e-bok skapas. När en e-bok väl är skapad ska den slutligen godkännas av en annan handläggare på samma BYN-region. Dessa steg i processen medför att det kan ta allt från en dag till någon vecka att få ut sin e-bok. Arbetstiden som hinner gå innan e-boken är klar går dock inte till spillo utan går enkelt att efterregistrera.

Företagslärling

För den som inte har en gymnasie- eller vuxenutbildning med sig in i sin lärlingstid gäller andra regler. Läs mer om företagslärling och att läsa en distansutbildning.

Vid frågor

Kontakta din BYN-region