Ansökan av erkännandeintyg

Administrativ avgift

BYN tar ut en avgift på 2 000 SEK exkl. moms för att ansökan ska handläggas. Denna avgift ska betalas i förskott och gäller oavsett om ansökan mynnar ut i ett erkännandeintyg eller inte. Fakturan erhålls samtidigt med mottagningsbeviset när den kompletta ansökan kommit in till BYNs kansli.

Inför handläggning

För att handläggning ska påbörjas måste följande dokument bifogas ansökan. Anses ansökan ej komplett påbörjas inte processen.

 • Ansökningsblankett
  Fyll i och skriv under. Du kan ladda ner blanketten till din dator och fylla i blanketten innan du skriver ut den. Anmälningsblankett.
 • Yrkesbevis/certifikat/intyg
  För att BYN ska kunna bedöma din yrkesutbildning måste den vara dokumenterad.
  Inga dokument skickas tillbaka, skicka därför endast kopior!

  1. Dokumentet på originalspråk
  2. Översättning till svenska eller engelska (av auktoriserad översättare)
 • Verifierad erfarenhet i yrket/arbetsgivarintyg
  För att BYN ska kunna bedöma din yrkesutbildning måste den vara dokumenterad.

  1. Dokumentet på originalspråk
  2. Översättning till svenska eller engelska (av auktoriserad översättare)
 • Kursplaner eller annat som beskriver utbildningen
  Dokument som ligger till grund för certifikatet påskyndar handläggning.

Ansökan ska skickas till:

Byggbranschens yrkesnämnd
Erkännandeintyg
Box 42136
126 15 Stockholm
eller i PDF-format till erkannande@byn.se

Handläggningstid

Beräknad tid för handläggning är ca 3 månader.
När beslut är taget meddelas detta via mail.

Intyg och dokumentation

Blir ansökan godkänd utdelas ett intyg och en dokumentation, i still med ett yrkesbevis, som bevis för att personen i fråga har tilldelats ett erkännandeintyg. Detta skickas ut via BYNs tryckeri 1-2 veckor efter godkännande.

Relaterade dokument