Ansökan om erkännandeintyg

Administrativ avgift

Kostnaden för handläggning av ansökan är 5 500 SEK inkl. moms och är bindande samt betalas i förskott. Kontrollera att alla krav för erhållande av erkännandeintyg uppfylls och att alla dokument som krävs medföljer ansökan.

Observera att ingen återbetalning sker om ansökan avslås.

Inför handläggning

Följande dokument behöver bifogas.

 • Ansökningsblankett
  Ska vara komplett ifylld och underskriven.. Du kan ladda ner blanketten till din dator och fylla i den innan du skriver ut och skriver under den.  Anmälningsblankett.
 • Yrkesbevis/certifikat/intyg
  För att BYN ska kunna bedöma din yrkesutbildning måste den vara dokumenterad med minst 200 timmar för maskinyrken eller 500 timmar för byggyrken. Kursplaner eller dokument som ligger till grund för utbildningsintyget påskyndar handläggningen.
 • Verifierad erfarenhet i yrket/arbetsgivarintyg
  För att BYN ska kunna bedöma din arbetslivserfarenhet måste den vara dokumenterad med minst två år under de senaste tio åren inom det yrke du söker erkännandeintyg för.

Viktigt!

 • Skicka endast kopior! Inga dokument skickas tillbaka.
 • Alla dokument på originalspråk
 • Översättning av alla dokument till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.

Ansökan ska skickas till:

Byggbranschens yrkesnämnd
Erkännandeintyg
Box 42136
126 15 Stockholm
eller i PDF-format till erkannande@byn.se

Handläggningstid

Beräknad tid för handläggning är upp till 1 månad.
Handläggningstiden påbörjas inte förrän ansökan är komplett.
Beslut meddelas via e-post.

Relaterade dokument