Ansökan om erkännandeintyg

Administrativ avgift

BYN tar ut en avgift på 5 500 SEK inkl. moms, i förskott, för att handlägga ansökan. Avgiften betalas oavsett om ansökan godkänns eller inte. Fakturan skickas samtidigt med mottagningsbeviset när den kompletta ansökan kommit in till BYNs kansli.

Inför handläggning

Bifoga följande dokument för att påbörja handläggningen. Processen påbörjas inte förrän ansökan är komplett.

 • Ansökningsblankett
  Fyll i och skriv under. Du kan ladda ner blanketten till din dator och fylla i den innan du skriver ut och skriver under den. Anmälningsblankett.
 • Yrkesbevis/certifikat/intyg
  För att BYN ska kunna bedöma din yrkesutbildning måste den vara dokumenterad med minst 200 timmar för maskinyrken eller 500 timmar för byggyrken. Kursplaner eller dokument som ligger till grund för certifikatet påskyndar handläggningen.
 • Verifierad erfarenhet i yrket/arbetsgivarintyg
  För att BYN ska kunna bedöma din arbetslivserfarenhet måste den vara dokumenterad med minst 2 år inom yrket du söker erkännandeintyget för.

Viktigt!

 • Skicka endast kopior! Inga dokument skickas tillbaka.
 • Alla dokument på originalspråk
 • Översättning av alla dokument till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.

Ansökan ska skickas till:

Byggbranschens yrkesnämnd
Erkännandeintyg
Box 42136
126 15 Stockholm
eller i PDF-format till erkannande@byn.se

Handläggningstid

Beräknad tid för handläggning är ca 3 månader.
Beslut meddelas via e-post.

Intyg och dokumentation

Blir ansökan godkänd får du ett erkännandeintyg och ett dokument, liknande ett yrkesbevis, som bevis på att din yrkesutbildning är i nivå med svenskt yrkesbevis. BYNs tryckeri skickar ut detta en-två veckor efter godkännande.

Relaterade dokument