Arbetsutskottet

Arbetsutskottets uppdrag och uppbyggnad

BYNs Arbetsutskott (AU) ansvarar för att fattade beslut genomförs, inrättar arbetsgrupper för branschfrågor och utformar anvisningar utifrån BYNs yrkesutbildningsavtal.
I AU har Byggföretagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet två ledamöter var och Maskinentreprenörerna samt Seko, Service- och kommunikationsfacket en var.

BYNs arbetsutskott

Ordförande

Lars Tullstedt

Byggföretagen

Vice ordförande

Christer Carlsson

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ordinarie ledamot

Tobias Elf Svensson

Byggföretagen

Ordinarie ledamot

Bengt Westman

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ordinarie ledamot

Anita Ifrig

Maskinentreprenörerna

Ordinarie ledamot

Magnus Ekeljung

Seko, Service- och kommunikationsfacket

Suppleant

Staffan Söder

Maskinentreprenörerna

Suppleant

Magnus Andersson

Seko, Service- och kommunikationsfacket

BYNs kansli

Kanslichef

Ingemar Klaesson

08-564 881 64
Rådgivare

Michael Gustafsson

08-564 881 63
Rådgivare

Christian Nielsen

08-564 881 62
Rådgivare

Thomas Hagman

08-564 881 74
Rådgivare

Carina Sköld

08-564 881 61