ALLA ELEVER SKA KÄNNA SIG VÄLKOMNA

Inkluderande APL (iAPL)

Syftet med iAPL är att alla elever ska få en positiv erfarenhet från branschen under sin apl-period vilket i förlängningen gynnar branschens möjlighet till kompetensförsörjning.

En inkluderande arbetsplats

Eleverna kommer till en arbetsplats för att lära sig och se om byggbranschen är rätt för dem. Att känna sig välkommen och delaktig i arbetet är en väldigt viktig del i utbildningen. BYN erbjuder företag som tar emot apl-elever (arbetsplatslärande) en kvalitetsmärkning kallad iAPL (inkluderande arbetsplatslärande). Företag som uppfyller BYNs kriterier bedöms ha förutsättningar att skapa inkluderande arbetsplatser där alla elever känner sig välkomna.

Vi ger er förutsättningar för att lyckas

Med information, enkla checklistor och en tydlig handlingsplan för eventuella åtgärder stödjer BYN företagen i deras strävan att skapa ett inkluderande arbetsplatslärande för alla elever.

Frågor?

Kontakta oss gärna på info@iapl.se

BYNs iAPL-kriterier

iAPL-kriterierna består av ett flertal krav som ska uppfyllas för att ett företag ska bli godkänt. Det krävs även att företaget har en utvecklingssträvan i inkluderingsfrågor.

Läs mer om kriterierna

Relaterade dokument