iAPL

VAD DET INNEBÄR ATT VARA ETT iAPL-FÖRETAG

BYN erbjuder företag som tar emot elever på apl (arbetsplatslärande) en kvalitetsmärkning kallad iAPL (inkluderande arbetsplatslärande). Företag som uppfyller BYNs kriterier bedöms ha förutsättningar att skapa inkluderande arbetsplatser där alla elever känner sig välkomna på sin apl.

Syfte

Syftet med iAPL är att alla elever ska känna sig välkomna och få en positiv erfarenhet från branschen under sin apl-period vilket i förlängningen antas ha en positiv påverkan på branschens kompetensförsörjning.

Eleverna kommer till arbetsplatsen för att lära och prova om byggbranschen är rätt för dem. Att känna sig välkommen är en viktig del.
Med information, checklistor och handlingsplan för eventuella åtgärder stödjer BYN företagen i deras strävan att skapa just ett inkluderande arbetsplatslärande för alla elever.

BYNs kriterier

Kriterierna består av flertalet krav som ska uppfyllas för att företaget ska bli godkänt samt att företaget har en utvecklingssträvan i inkluderingsfrågor. Med det menas att situationer som inte är av inkluderande karaktär kan uppstå men att vikten då ligger på hur företaget hanterar situationen och vad som görs för att undvika att det händer igen.
Läs BYNs iAPL-kriterier.

Mervärde

Att vara ett iAPL-företag skapar ett mervärde vid rekrytering av nya medarbetare samt vid marknadsföring. Det kan även med fördel ses som en del av företagets hållbarhetsarbete.

Tidsbegränsat

Från datumet när företaget blivit godkänt gäller sedan godkännandet i två år.

Förnyelse

Ett iAPL-godkännande gäller i två år och därefter sker en förnyelseansökan. Beslutet om förlängning i ytterligare en tvåårsperiod fattas sedan av BYN under förutsättning att företaget uppfyller alla kriterier och inga nya synpunkter kommer in från den aktuella BYN-regionen.

Material

BYN har en e-handelsportal där företag kan beställa extra material om behovet finns. För att genomföra en beställning krävs en registrering som måste godkännas av BYNs kansli.

 

HUR BLIR ETT FÖRETAG iAPL-GODKÄNT?

Ansökan om att få bli ett iAPL-företag skickas in av företaget. Det är viktigt att förvissa sig om att ansökan är förankrad hos företagsledningen innan den skickas in.

Ansökningsförfarandet sker sedan enligt de steg som följer nedan.

ANSÖKAN OM iAPL

  1. Företaget fyller i och skickar in en ansökan (sker online via sidan Questback). Ansökan består av 13 frågor.
  2. BYNs kansli informerar den aktuella BYN-regionen om ansökan.
  3. BYNs kansli godkänner företaget förutsatt att alla kriterier är uppfyllda och ingen synpunkt kommit in från aktuell BYN-region som motsätter detta.
  4. Företaget meddelas om beslutet via ett mejl från BYNs kansli till ansökans kontaktperson.

ANSÖKNINGSLÄNK

Ansökan

VAD SKER NÄR iAPL-GODKÄNNANDE ÄR BESLUTAT?

Företaget är iAPL-godkänt i två år från datumet när godkännandet tillkännages.

Företagsinformation på BYN.se

Företagets namn och webbadress läggs efter godkännande till listan över iAPL-företag på BYNs hemsida.

Avtal

Efter ett godkännande skickas ett avtal ut för digital signering till företaget. Detta ska signas av ansvarig för ansökan.

Välkomstpaket

När avtalet är undertecknat skickas ett välkomstpaket ut till företaget. Det innehåller affischer, informationsfoldrar, diplom och klistermärken. Ni får även logotypen för iAPL att använda i er marknadsföring.

Vid förnyelse får tidigare iAPL-företag endast ett nytt diplom. Företaget har dock möjlighet att beställa nytt material via BYNs e-handelsportal.

Relaterade dokument