Distansutbildning för kranförare

Kranförare blir du genom att studera via Mobilkranföreningen.

Olika krantyper

För att bli kranförare måste du först välja inom vilken bransch du vill arbeta. Vilken arbetsplats du är på avgör nämligen i princip vilken typ av kran du arbetar med – och olika krantyper har olika utbildningar. Vill du arbeta som kranförare inom byggbranschen är stationär kran och mobilkran de två vanligast förkommande krantyperna.

Distansutbildning

För att utbilda dig på distans via Mobilkranföreningen krävs anställning hos ett företag som har en utbildad och godkänd handledare, tillgång till kranar och möjlighet att ge lärlingserfarenhet.
Först genomgår du en av Mobilkranföreningens grundutbildningar. Du gör det på distans på din arbetsplats med företagets handledare som stöd. När du är godkänd fortsätter du som lärling under färdigutbildningstiden på företaget. Studieplanen görs upp mellan företag, utbildare och elev.

Alla distansutbildningar är på svenska.

Läs mer om grundutbildningen: mobilkranforeningen.se/utbildning

 

Relaterade dokument