Distansutbildning för kranförare

Kranförare blir du genom att studera via Mobilkranföreningen.

Vill du arbeta som kranförare inom byggbranschen är stationär kran och mobilkran de två vanligast förkommande krantyperna.

Utbildningens krav

För att utbilda dig på distans via Mobilkranföreningen krävs:
1. Anställning hos ett företag som har en utbildad och godkänd handledare som genomfört mobilkranföreningens handledarutbildning
2. Tillgång till kran av den typen utbildningen omfattar och möjlighet att ge lärlingserfarenhet.

Utbildning på distans och på plats

Först genomgår du en av Mobilkranföreningens grundutbildningar. Du gör det på distans på din arbetsplats med företagets handledare som stöd. När du är godkänd fortsätter du som lärling under kvalificeringstid på företaget. Studieplanen görs upp mellan utbildningsleverantören, arbetsgivaren och lärlingens företag.

Alla distansutbildningar är på svenska.

Läs mer om grundutbildningen: mobilkranforeningen.se/utbildning

 

Relaterade dokument