Distansutbildning för ställningsbyggare

Parterna för kollektivavtalet har beslutat om ett nytt yrkesutbildningsavtal.
Implementeringen av detta har pågått sedan 2020-07-01 men gäller för ställningsbyggarna sedan 2021-01-01.

Företag som anmält lärlingar till BYN före 2021-01-01 fortsätter i det gamla avtalet och använder beställningsblanketten för kurserna. För företag som ska anmäla in en ny lärling efter 2021-01-01 gäller det nya yrkesutbildningsavtalet och dess regelverk.

Instruktioner registrering av lärling yrkesutbildningsavtal 2020
Registrera en lärling

Information om utbildning och kursinnehåll

Branschorganisationen Ställningsakademin, STIB, är leverantör av en distansutbildning för ställningsbyggare.

Utbildningspaketet STIB satt ihop uppfyller alla de krav som BYN och Arbetsmiljöverket ställer på teoretisk utbildning för en ställningsbyggare.

Kurspaket

Kurserna som ingår i utbildningspaketet är:

 • Introduktionsutbildning
  I den här kursen ingår: säkra lyft, fallskydd och ergonomi. Läs mer.
 • Yrkesdel 1 – Allmän utbildning
  Kursen ger behörigheten Allmän utbildning om ställningar. Läs mer.

För att bli ställningsbyggare måste du införskaffa dig behörigheten Allmän utbildning om ställningar inom ett halvår från det att du börjar. Utbildningen ger dig rätt att bygga ställningar upp till nio meter (fyra bomlagshöjder) OM utformningen helt framgår av en generell monteringsinstruktion, konstruktionen får alltså inte avvika från den som beskrivs i monteringsinstruktionen.

 • Gemensamma grunder ALLA
  Kursen ger grundläggande byggkunskaper, vilket krävs för att kunna få yrkesbevis. Kursen är den första av två obligatoriska Gemensamma-Grunder-kurser, och följer de kunskapsmål som fastställts av BYN. Läs mer.
 • Gemensamma grunder HUS
  Kursen är en fördjupning i byggandets processer. Kursen är den andra av två obligatoriska Gemensamma-Grunder-kurser, och följer de kunskapsmål som fastställts av BYN. För att gå kursen skall du först ha blivit godkänd i Gemensamma grunder ALLA. Läs mer.
 • Yrkesdel 2 & 3 – Särskild utbildning
  Godkänt resultat i Yrkesdel 2 ger rätten att gå Yrkesdel 3. Tillsammans ger yrkesdelarna 2 och 3 behörigheten Särskild utbildning om ställningar. Läs mer.
 • • Yrkesdel 4 & 5 – Tilläggsutbildning väderskydd
  Y4 är en förberedande webbaserad del av väderskyddsutbildningen. Då regelverket säger att väderskyddsutbildningen ska innehålla en repetition av särskild utbildning inför kursen har vi valt att lägga den här. Godkänt resultat i Y4 ger rätten att delta i Y5.

Behörigheten Särskild utbildning om ställningar ger rätten att bygga ställningar som avviker från den generella monteringsinstruktionen och/eller är högre än nio meter. Läs mer om utbildningen på: stallningsakademin.se. Alla distansutbildningar är på svenska.

Priser (exkl moms)

 • Komplett utbildningspaket, inriktning och fördjupning Y1, GA, GH samt Y2+Y3 16000:-
 • Utbildningspaket inriktning Y1, GA och GH 6900:-
 • Utbildningspaket Y2+Y3 och Y4+Y5 14000:-
 • Delkurser inriktning, Y1, GA eller GH 2000:-/st
 • Delkurs fördjupning Y2+Y3 8500:-
 • Delkurs fördjupning Y4+Y5 5500:-

Övrigt

Notera att kostnader för resa, kost och logi inte ingår i kursavgiften.

Anmälan

Beställning av utbildning/utbildningsdel görs via Mina sidor i samband med lärlingsanmälan.

Relaterade dokument