Vad innebär godkänd utbildningsgivare?

Det finns flera sätt att utbilda sig till byggnadsarbetare. Utöver gymnasieskolans bygg- & anläggningsprogram finns för vuxna bland annat möjlighet att utbilda sig hos en så kallad Godkänd utbildningsgivare.

Komvux, skola eller företag

En godkänd utbildningsgivare kan vara ett Komvux, en fristående skola eller ett utbildningsföretag som ansökt och blivit godkänt av BYN att bedriva grundutbildning för ett eller fler av BYNs yrken.
För att få ett yrkesbevis behöver man arbeta en tid som lärling efter genomförd utbildning. Tiden varierar beroende på vilket yrke det är.
Läs mer om BYNs yrken.

Frågor?

Har du frågor om utbildning och godkända utbildningsgivare är du välkommen att kontakta BYNs kansli, gug@byn.se
Har du synpunkter på en utbildning du gått hos godkänd utbildningsgivare vill vi gärna att du hör av dig, antingen till de som utbildat dig eller till BYNs kansli.

Material

BYN har en e-handelsportal där roll-ups, broschyrer, flaggor och liknande informationsmaterial går att beställa av skolor och utbildningsverksamheter.
För att genomföra en beställning krävs en registrering som sedan måste godkännas manuellt av BYNs kansli.
Länk till: BYNs e-handelsportal

 

Ny GUG-logo