Vad innebär godkänd utbildningsgivare?

Det finns flera sätt att som vuxen utbilda sig till ett yrke inom byggbranschen.
Du kan dels gå bygg- och anläggningsprogrammet på Komvux (gymnasieskola för vuxna) eller en arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen.
En av BYN godkänd utbildningsgivare (GUG) kan vara ett Komvux, en fristående skola (VUX) eller ett utbildningsföretag som ansökt och blivit godkänt av BYN att bedriva grundutbildning för ett eller fler av BYNs yrken.

Komvux, skola eller företag

Oavsett vart du väljer att starta din grundutbildning är slutmålet detsamma, att få ett yrkesbevis.
För att få ett yrkesbevis behöver du arbeta ett visst antal månader som lärling efter din genomförda grundutbildning. Exakt antal månader varierar beroende på vilket yrke du utbildat dig till. Läs mer om BYNs yrken.

För att kunna påbörja din kvalificeringstid som lärling krävs att du har en godkänd grundutbildning, vilket innebär:
Vuxenutbildning med godkända betyg i de kurser/läranderesultat som krävs för det valda yrket och som anges i BYNs anvisningar.

Vad innebär GUG för eleven?

Att vara GUG är en möjlighet för en skola (komvux eller privat skola) att få ett branschgodkännande. Det är dock inte ett krav att en elev måste gått hos en GUG för att få genomföra sin kvalificeringstid. Elever som gått i en skola som inte är GUG kan också skicka in en lärlingsanmälan. De måste endast, precis som en elev från en GUG, ha läst rätt grundutbildning för yrket de valt. Det finns dock ett undantag. Om eleven gått en arbetsmarknadsutbildning kräver Arbetsförmedlingen att skolan ska vara branschgodkänd, alltså en GUG.

Frågor?

Har du frågor om utbildning och godkända utbildningsgivare är du välkommen att kontakta BYNs kansli, gug@byn.se
Har du synpunkter på en utbildning du gått hos godkänd utbildningsgivare vill vi gärna att du hör av dig, antingen till de som utbildat dig eller till BYNs kansli.
Du kan även anonymt fylla i en elevenkät.

BYNs GUG:are

För att ta del av våra Godkända utbildningsgivare, besök vår sida byggdinframtid.se