Vad innebär av BYN godkänd utbildningsgivare?

En godkänd utbildninggivare kan vara ett Komvux, en fristående skola (VUX) eller ett utbildningsföretag som ansökt och blivit godkänt av BYN att bedriva grundutbildning för ett eller fler av BYNs yrken.

Komvux, skola eller företag

Det finns flera sätt att som vuxen utbilda sig till ett yrke inom byggbranschen. Du kan dels gå bygg- och anläggningsprogrammet på Komvux (gymnasieskola för vuxna) eller en arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen. Du behöver inte genomföra din utbildning hos en godkänd utbildningsgivare för att kunna påbörja din kvalificeringstid.  Kravet är att du kan uppvisa betyg som styrker godkänt resultat i de kurser som krävs för yrkets grundutbildning.
Kurser som krävs för det valda yrket hittar du här: BYNs yrken/Anvisningar.
Oavsett vart du väljer att starta din grundutbildning är slutmålet detsamma, att få ett yrkesbevis.

Vägen till yrkesbevis

För att få ett yrkesbevis behöver du arbeta ett visst antal månader som lärling efter din genomförda grundutbildning. Exakt antal månader varierar beroende på vilket yrke du utbildat dig till. Läs mer om BYNs yrken.
För att kunna påbörja din kvalificeringstid som lärling krävs att du har en godkänd grundutbildning, vilket innebär:
Vuxenutbildning med godkända betyg i de kurser/läranderesultat som krävs för det valda yrket och som anges i BYNs anvisningar.

Frågor?

Har du frågor om utbildning och godkända utbildningsgivare är du välkommen att kontakta BYNs kansli, gug@byn.se
Har du synpunkter på en utbildning du gått hos godkänd utbildningsgivare vill vi gärna att du hör av dig, antingen till de som utbildat dig eller till BYNs kansli.
Du kan även anonymt fylla i en elevenkät.

BYNs Godkända utbildningsgivare

För att hitta en Godkända utbildningsgivare, besök vår sida byggdinframtid.se