Distansutbildning för bygg- och anläggningsarbetare

Liber är leverantör för distansutbildningar för bygg- och anläggningsarbetare.
De yrken som räknas in här är samtliga av BYNs yrken förutom anläggningsdykare, ställningsbyggare och maskinförare.

Undervisningskoncept för bygg

Libers undervisningskoncept har utvecklats i samråd med branschen. Utbildningsmaterialet består av digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Byggteknik, arbetsmoment, kvalitets- och miljöfrågor beskrivs i sina sammanhang. Vid behov går det att beställa läroböcker till en extra kostnad.

Anmälan

Beställning av utbildning/utbildningsdel görs via Mina sidor i samband med lärlingsanmälan.

Informationsmail

Lärlingen får ett mail märkt Distansutbildning lärling Liber/BYN – viktig information när denne skrivs in på en av Libers distansutbildningar. Materialet/mailet skickas normalt ut inom 10 arbetsdagar från det att kursen är beställd. En del lärlingar missar att de mottagit detta mail, håll därför utkik.

Kurspaketen

Kurspaketet är uppdelat i två delar. En grunddel för alla yrken exklusive maskinyrkena, kallad inriktning, och en del kallad fördjupning mot den valda yrkesutgången. Vid lärlingsanmälan föreslår systemet ett utbildningspaket baserat på yrke och inskannade betyg och intyg.
Utbildningen inleds när lärlingen får ett mail med information om att skapa en plats i det digitala klassrummet. Läraren kontaktar sedan handledare och lärling för att beskriva utbildningens upplägg och omfattning.

Uppskattad tid för en komplett teoriutbildning är cirka 100 timmar.

Alla distansutbildningar är på svenska.

Priser (exkl. moms)

Dessa priser gäller alla kurser från Liber

  • Inriktning: 13 200:-
  • Fördjupning: 9 500:-
  • Komplett utbildning: 20 500:-

Observera att priserna skiljer sig om du beställer ett bokpaket.

Relaterade dokument