Vad innebär ett erkännandeintyg?

Om du har en utländsk yrkesutbildning, och kan visa detta med ett certifikat, intyg eller betyg, i kombination styrkan på två års erfarenhet i samma yrke då kan du ansöka om erkännandeintyg.

I nivå med svenskt yrkesbevis

För att ett erkännandeintyg ska kunna utfärdas måste BYN gör en bedömning av ditt utländska certifikat och yrkeserfarenhet för att avgöra om den är i nivå med ett svenskt yrkesbevis.
För byggyrken krävs en utbildning på minst 500 timmar och för maskinyrken minst 200 timmar, detta ska framgå i certifikatet. Man ska även ha arbetat inom yrket i minst 2 år under de senaste 10 åren.

Dokument som ska skickas in

Tänk på att samtliga dokument som ska bifogas ansökan ska antingen vara på svenska (norska eller danska) eller engelska. I annat fall måste dessa översättas hos en auktoriserad översättare. Exempel på dokument som visar på utbildning är ett yrkescertifikat, utbildningsintyg/betyg från motsvarande gymnasium/vuxenutbildning eller gesäll-/mästarbrev.

Intyg och dokumentation

Blir ansökan godkänd utdelas ett intyg och en dokumentation, i still med ett yrkesbevis, som bevis för att personen i fråga har tilldelats ett erkännandeintyg. Detta skickas ut via BYNs tryckeri 1-2 veckor efter godkännande.

Om utbildning saknas

Saknas en formell utbildning och/eller dokumentation men du önskar att få dina yrkeskunskaper värderade måste du kontakta berörd BYN region. De hänvisar till en av BYN Godkänd validerare. Här får du under några dagar visa vad du kan, både teoretiskt och praktiskt. Notera att kostnaden för valideringen kan variera och betalas inte av BYN.

Frågor

Kontakta BYNs kansli på erkannande@byn.se