Vad är ett erkännandeintyg?

Erkännandeintyg likställs med ett svenskt yrkesbevis.
Du kan ansöka om ett erkännandeintyg om du har en utländsk yrkesutbildning – och kan visa detta med certifikat, intyg eller betyg – i kombination med intyg på två års erfarenhet i yrket.

Dokument som ska skickas in

Tänk på att samtliga dokument du bifogar till din ansökan ska vara på originalspråk samt översatta till svenska eller engelska. Exempel på dokument som styrker en genomförd utbildning är ett yrkescertifikat, utbildningsintyg/betyg från motsvarande gymnasium/vuxenutbildning eller gesäll-/mästarbrev. Kursplaner eller dokument som ligger till grund för utbildningen kan påskynda handläggningen. Arbetslivserfarenheten ska styrkas i form av arbetsintyg, arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller anställningsavtal ihop med lönespecifikationer.

Godkännande

Då ansökan godkänts får du ett erkännandeintyg i form av ett plastkort och ett dokument (diplom).
BYNs tryckeri skickar ut detta inom två veckor efter godkännandet.

Om utbildning saknas eller ansökan avslås

Om du saknar en formell utbildning och/eller dokumentation men önskar att få dina yrkeskunskaper värderade behöver du genomföra en validering där du under ett antal dagar får visa praktiska och teoretiska kunskaper. Kostnad och tid för en validering varierar utifrån vilket yrke det gäller, kontakta berörd BYN region för mer information.

Frågor

Kontakta BYNs kansli på erkannande@byn.se