Vad innebär ett erkännandeintyg?

Du kan ansöka om ett erkännandeintyg om du har en utländsk yrkesutbildning – och kan visa detta med ett certifikat, intyg eller betyg – i kombination med två års erfarenhet i samma yrke.

I nivå med svenskt yrkesbevis

För att utfärda ett erkännandeintyg måste BYN gör en bedömning av din utländska utbildning och yrkeserfarenhet för att avgöra om den är i nivå med ett svenskt yrkesbevis. För byggyrken krävs en utbildning på minst 500 timmar och för maskinyrken minst 200 timmar. Man ska även ha arbetat inom yrket i minst 2 år under de senaste 10 åren

Dokument som ska skickas in

Tänk på att samtliga dokument du bifogar till din ansökan ska vara på antingen svenska (norska eller danska) eller engelska. Exempel på dokument som visar på utbildning är ett yrkescertifikat, utbildningsintyg/betyg från motsvarande gymnasium/vuxenutbildning eller gesäll-/mästarbrev.

Intyg och dokumentation

Blir ansökan godkänd får du ett erkännandeintyg och ett dokument, liknande ett yrkesbevis, som bevis på att din yrkesutbildning är i nivå med svenskt yrkesbevis. BYNs tryckeri skickar ut detta en-två veckor efter godkännande.

Om utbildning saknas

Om du saknar en formell utbildning och/eller dokumentation men önskar att få dina yrkeskunskaper värderade måste du kontakta berörd BYN region. De hänvisar till en av BYN Godkänd valideringsleverantör. Här får du under några dagar visa vad du kan, både teoretiskt och praktiskt. Notera att kostnaden för valideringen inte betalas av BYN och att den kan variera.

Frågor

Kontakta BYNs kansli på erkannande@byn.se