Distansutbildning för ställningsbyggare

Information om utbildning och kursinnehåll

Branschorganisationen Ställningsakademin, STIB, är leverantör av en distansutbildning för ställningsbyggare.

Utbildningspaketet STIB satt ihop uppfyller alla de krav som BYN och Arbetsmiljöverket ställer på teoretisk utbildning för en ställningsbyggare.

Kurspaket

Kurserna som ingår i utbildningspaketet är:

 • Introduktionsutbildning
  I den här kursen ingår: säkra lyft, fallskydd och ergonomi. Läs mer.
 • Yrkesdel 1 – Allmän utbildning (Y1)
  Kursen ger behörigheten Allmän utbildning om ställningar. Läs mer.

För att bli ställningsbyggare måste du införskaffa dig behörigheten Allmän utbildning om ställningar inom ett halvår från det att du börjar. Utbildningen ger dig rätt att bygga ställningar upp till nio meter (fyra bomlagshöjder) OM utformningen helt framgår av en generell monteringsinstruktion, konstruktionen får alltså inte avvika från den som beskrivs i monteringsinstruktionen.

 • Gemensamma grunder ALLA (GGA)
  Kursen ger grundläggande byggkunskaper, vilket krävs för att kunna få yrkesbevis. Kursen är den första av två obligatoriska Gemensamma-Grunder-kurser, och följer de kunskapsmål som fastställts av BYN. Läs mer.
 • Gemensamma grunder HUS (GGH)
  Kursen är en fördjupning i byggandets processer. Kursen är den andra av två obligatoriska Gemensamma-Grunder-kurser, och följer de kunskapsmål som fastställts av BYN. För att gå kursen skall du först ha blivit godkänd i Gemensamma grunder ALLA. Läs mer.
 • Yrkesdel 2 & 3 – Särskild utbildning (Y2 + Y3)
  Godkänt resultat i Yrkesdel 2 ger rätten att gå Yrkesdel 3. Tillsammans ger yrkesdelarna 2 och 3 behörigheten Särskild utbildning om ställningar. Läs mer.
 • • Yrkesdel 4 & 5 – Tilläggsutbildning väderskydd (Y4 + Y5)
  Y4 är en förberedande webbaserad del av väderskyddsutbildningen. Då regelverket säger att väderskyddsutbildningen ska innehålla en repetition av särskild utbildning inför kursen har vi valt att lägga den här. Godkänt resultat i Y4 ger rätten att delta i Y5.

Behörigheten Särskild utbildning om ställningar ger rätten att bygga ställningar som avviker från den generella monteringsinstruktionen och/eller är högre än nio meter. Läs mer om utbildningen på: stallningsakademin.se. Alla distansutbildningar är på svenska.

Priser (exkl moms)

 • Delkurs inriktning GGA 1100:-
 • Delkurs inriktning GGH 1100:-
 • Delkurser inriktning Y1 1100:-
 • Delkurs fördjupning Y2+Y3 9350:-
 • Delkurs fördjupning Y4+Y5 5500:-

Övrigt

Notera att kostnader för resa, kost och logi inte ingår i kursavgiften.

Anmälan

Beställning av utbildning/utbildningsdel görs via Mina sidor i samband med lärlingsanmälan.

Relaterade dokument