Att vara yrkesutbildningsansvarig

Rollen som yrkesutbildningsansvarig ser lite olika ut på olika företag. Främst beror det på företagets storlek, om det finns många lärlingar eller kanske bara en. Om det finns flera handledare eller om det kanske är samma person som är yrkesutbildningsansvarig och handledare. Det som dock gäller för rollen, oberoende av företagets storlek, är att som yrkesutbildningsansvarig har du ett mer övergripande ansvar för era lärlingar.

Administration

Som yrkesutbildningsansvarig har du i registret befogenheter att byta och lägga till handledare på lärlingar. Du har också möjlighet att i registret lägga upp helt nya handledare på ert företag. Du kan se och hantera alla företagets lärlingar. En handledare kan i sin tur endast se de lärlingar som är kopplad till dennes konto.

Vem kan vara yrkesutbildningsansvarig?

Denna roll brukar innehas av en platschef eller någon som arbetar administrativt på företaget. Rollen kräver inget yrkesbevis. Ibland innehar samma person både rollen som handledare och yrkesutbildningsansvarig. I dessa fall krävs dock ett yrkesbevis för den förstnämnda rollen.