Att vara yrkesutbildningsansvarig

Rollen som yrkesutbildningsansvarig ser lite olika ut på olika företag. Främst beror det på företagets storlek, om det finns många lärlingar eller kanske bara en. Om det finns flera handledare eller om det kanske är samma person som är yrkesutbildningsansvarig och handledare. Oberoende av företagets storlek gäller dock att du som yrkesutbildningsansvarig har ett mer övergripande ansvar för lärlingarna på företaget.

Arbetsuppgifter i Mina sidor

Som yrkesutbildningsansvarig kan du i Mina Sidor se och hantera alla företagets lärlingar och godkänna lärlingsanmälningar. Du har också befogenhet att byta och lägga till handledare på lärlingar. Du kan även lägga upp helt nya handledare på ert företag. En handledare kan i sin tur endast se de lärlingar som är kopplad till dennes konto.  Yrkesutbildningsansvarig kan inte godkänna rapporter i e-boken, det kan endast handledaren göra.

Vem kan vara yrkesutbildningsansvarig?

Denna roll brukar innehas av en platschef eller någon som arbetar administrativt på företaget. Rollen kräver inget yrkesbevis. Om samma person innehar både rollen som yrkesutbildningsansvarig och handledare behöver personen ha ett yrkesbevis för rollen som handledare.