Företag – Bekräfta en ny lärlingsanmälan som yrkesutbildningsansvarig

För att som yrkesutbildningsansvarig bekräfta en lärlingsanmälan använder man Mina sidor. Inloggning i Mina sidor kräver BankID.

 

Med reservation för att vissa rubriker och begrepp kan ha ändrats då videoguiden skapades under utvecklingen av systemet.

Logga in i Mina sidor

 1. Tryck på knappen Logga in med BankID och välj i nästa steg BankID på denna enhet eller på annan enhet.
 2. I fältet Ange personnummer, fyll i personnummer (10 siffror) och tryck sedan på knappen verifiera.
 3. Följ därefter instruktionerna för BankID på dator (program) eller mobiltelefon (app), beroende på vilken enhet som används.

Bekräfta lärlingsanmälan

 1. På startsidan visas tydligt vilket företag du tillhör. Under företagets namn finns en ruta som i utfällt läge (högra pilen som pekar upp) visar alla områden du kan hantera.
 2. Tryck på knappen lärlingsanmälningar för att se samtliga lärlingsanmälningar som behandlas, samt status för varje anmälan. En inkommen anmälan för behandling har status ”bekräftad av lärling”. Även om en lärling påbörjat sin anmälan, men inte slutfört den, är den synlig här som ett utkast. Men det är först när den är bekräftad av lärlingen som man i rollen som yrkesutbildningsansvarig kan påbörja sin hantering.
 3. Tryck på knappen visa på den lärlingsanmälan du vill behandla. I första delen av anmälan visas lärlingens personuppgifter.
 4. Efter det kommer avsnittet för den aktuella lärlingsperioden. Denna information är redan ifylld ifall det var företaget som skapade lärlingsanmälan, men behöver annars fyllas i ifall det var lärlingen som skapade anmälan.
 5. Först ska en arbetsplats tilldelas lärlingen. Detta kan antingen vara på företagets huvudkontor eller någon annan arbetsplats som skapats av företagsadministratören, exempelvis ett projektkontor. Börja med att trycka på fliken för arbetsplatser. Välj sedan den aktuella arbetsplatsen i listan med tillgängliga arbetsplatser.
 6. Nästa steg är att välja en behörig handledare för lärlingen. Det krävs att företaget har en registrerad handledare, med yrkesbevis inom just det aktuella yrket, för att lärlingen ska kunna tilldelas denne. Tryck på fliken handledare och välj den aktuella handledaren.
 7. Tryck sedan på fliken anställningsform och välj antingen lärlingsanställning eller provanställning.
 8. Nästa steg är att registrera startdatum för lärlingen. Tryck på datum-fältet och skriv i datum (år-månad-dag, 8 siffror) eller välj enkelt med hjälp av kalendern som öppnas.
 9. Underst i anmälan kan man se de meddelanden som systemet skickat i samband med att lärlingsanmälan skapades. Här kan man även läsa det fritext-meddelande som lärlingen eventuellt skrivit. Om alla fält är korrekt ifyllda är det nu dags att spara genom att trycka på knappen spara.
 10. Det sista steget som krävs för att slutföra bekräftelsen av lärlingsanmälan är att trycka på knappen godkänd följt av en ytterligare knapptryckning på knappen godkänn, i rutan som öppnats upp. Detta ändrar också status på lärlingsanmälan till bekräftad och godkänd av företag.

Nästa moment

Det innebär att det nu är BYN-regionen som ska påbörja nästa steg i processen för att godkänna lärlingsanmälan.

När BYN-regionen godkänt anmälan påbörjas kvalificeringstiden om lärlingen har en godkänd grundutbildning.

Om lärlingen inte har en godkänd grundutbildning skapas e-bok och beställning av distansutbildning.