Styrelsen

Styrelsens uppbyggnad

I BYNs styrelse har Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Byggföretagen tre ordinarie ledamöter var, och Maskinentreprenörerna samt Seko, Service- och kommunikationsfacket har en var. Styrelsen har det yttersta ansvaret för BYNs verksamhet och fattar t ex beslut om verksamhetsplan, budget, BYNs anvisningar och ansvarar för uppföljning av verksamheten.

Verkställande utskottet (VU)

VU ansvarar för löne- och personalfrågor och består av styrelsens ordförande, vice ordförande samt två partsrepresentanter.

Styrelse

Ordförande

Lars Tullstedt

Byggföretagen

Vice ordförande

Görgen Zilén

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ordinarie ledamot

Johan Gillberg

Byggföretagen

Ordinarie ledamot

Malin Simonetti

Bäckströms anläggning AB/Byggföretagen

Ordinarie ledamot

Bengt Westman

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ordinarie ledamot

Rickard Kronlid

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ordinarie ledamot

Anita Ifrig

Maskinentreprenörerna

Ordinarie ledamot

Magnus Ekeljung

Seko, Service- och kommunikationsfacket

Suppleant

Eva Thor

Byggföretagen

Suppleant

Tommi Hakala

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Suppleant

Per Ek

Maskinentreprenörerna

Suppleant

Magnus Andersson

Seko, Service- och kommunikationsfacket

Relaterade dokument