Styrelsen

Styrelsens uppbyggnad

I BYNs styrelse har Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Byggföretagen tre ordinarie ledamöter var, och Maskinentreprenörerna samt Seko, Service- och kommunikationsfacket, har en var. Styrelsen har det yttersta ansvaret för BYNs verksamhet. De fattar t ex beslut om verksamhetsplan, budget, BYNs anvisningar och ansvarar för uppföljning av verksamheten.

Verkställande utskottet (VU)

VU ansvarar för personal- och policyfrågor och består av en företrädare för varje part i BYN. Styrelsens ordförande och vice ordförande ingår.

Styrelse

Ordförande

Johan Gillberg

Byggföretagen

Vice ordförande

Christer Carlsson

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ordinarie ledamot

Lars Tullstedt

Byggföretagen

Ordinarie ledamot

Malin Simonetti

Bäckströms anläggning AB/Byggföretagen

Ordinarie ledamot

Bengt Westman

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ordinarie ledamot

Rickard Kronlid

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ordinarie ledamot

Anita Ifrig

Maskinentreprenörerna

Ordinarie ledamot

Magnus Ekeljung

Seko, Service- och kommunikationsfacket

Suppleant

Tobias Elf Svensson

Byggföretagen

Suppleant

Tommi Hakala

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Suppleant

Staffan Söder

Maskinentreprenörerna

Suppleant

Magnus Andersson

Seko, Service- och kommunikationsfacket

Relaterade dokument