Anmälan till kompetensprov

Anmäl dig för kompetensprov genom att skicka en digital anmälan via länken. För en komplett anmälan ska du även skicka in intyg om arbetstid till BYNs kansli så snart som möjligt, se nedan.

Om din anmälan godkänns skickar BYNs kansli en faktura som ska betalas inom 30 dagar. När fakturan är betald kan du kontakta BYNs kansli för att boka ett provdatum. Du har sedan 6 månader på dig att genomföra provet. Därefter förfaller provansökan utan återbetalning av provavgiften.

Intyg på arbetstid

Styrk den arbetade tiden i yrket via arbetsintyg/anställningsintyg. Det är viktigt att antal arbetade timmar framgår på intyget och inte bara antal år anställningen varat. Om du ska göra ett kompetensprov för maskin är det även viktigt att det på intyget framgår vilken maskinbehörighet som intyget avser, använd gärna detta arbetsgivarintyg.

Intyget mailas till kompetensprov@byn.se eller skickas till:

Byggbranschens yrkesnämnd
Kompetensprov
Box 42136
126 15 Stockholm

Kostnad

Webbaserat: 3000 SEK inkl. moms

Boka tid för kompetensprov

När fakturan är betald kan du boka tid för kompetensprov genom att kontakta kompetensprov@byn.se.

Var kan kompetensprovet utföras?

Kompetensprovet kan utföras på plats som anvisas av BYNs kansli, så som en BYN-regions kontor eller godkänd utbildningsgivare. Allt i mån av tid och möjlighet hos de nämnda eftersom det måste finnas en tillgänglig dator på plats och en av BYN utsedd person för kontroll.

Relaterade dokument