Anmälan till kompetensprov

För att göra en anmälan om kompetensprov skickas en digital anmälan in via länk. Då denna inkommit ska sedan intyget om arbetstid skickas till BYNs kansli, se nedan.
En faktura skickas ut som måste betalas innan kompetensprovet kan utföras.
Inloggningsuppgifter till övningsproven/Testa-dig-själv proven skickas till den mail du angivit vid anmälan.
Notera att anmälan endast är giltig 1 år.

Intyg på arbetstid

Den inarbetade tiden ska styrkas via arbetsintyg/anställningsintyg. Det är viktigt att antal arbetade timmar framgår på intyget och inte bara antal år anställningen varat. Om du ska
göra ett kompetensprov för maskin är det även viktigt att det på intyget framgår vilken maskinbehörighet som intyget avser, använd gärna detta arbetsgivarintyg.

Intyget mailas till kompetensprov@byn.se eller skickas till:
Byggbranschens yrkesnämnd
Kompetensprov
Box 42136
126 15 Stockholm

Kostnad

  • Webbaserat: 2 000 SEK

Boka tid för kompetensprov

Då fakturan är betald och intyg på arbetade timmar i yrket har skickats in till BYN, och blivit godkända, är du berättigad att boka tid för det riktiga provet.
Kontakta då kompetensprov@byn.se och boka tid för prov.

Observera att det just nu inte går att göra kompetensprov på BYNs kansli pga rådande pandemi. Du kan göra provet hos din arbetsgivare, men inte hemifrån. Om du vill göra provet hos din BYN-region, kontakta dem för att få reda på om möjlighet finns. Detta gäller tillsvidare.

Var kan kompetensprovet utföras?

Kompetensprovet kan utföras hos arbetsgivare eller på av BYN anvisad plats så som Godkända utbildningsgivare. Allt i mån av tid och möjlighet hos de nämnda då plats vid dator måste vara tillgänglig samt en av BYN utsedd person för kontroll.

Relaterade dokument