Hur når jag mitt yrkesbevis

Blivande bygg- och anläggningsarbetare kan välja tre utbildningsvägar för att erhålla ett yrkesbevis; antingen genom att gå en gymnasieutbildning, genom en vuxenutbildning hos en godkänd utbildningsgivare eller genom att arbeta som företagslärling och samtidigt studera yrkesteori genom en distansutbildning.

Tre vägar för din grundutbildning:

  1. Gymnasieskolans bygg- & anläggningsprogram (BA)
  2. Vuxenutbildning hos en av BYN godkänd utbildningsgivare (GUG)
  3. Företagslärling, dvs ett företag ansvarar för utbildningen och du arbetar hos dem som lärling samtidigt som du studerar BYNs yrkesteori genom en distansutbildning.

När du har en godkänd grundutbildning oavsett vilken av dessa tre vägar du har gått så är du lärling under kvalificeringstid.

Lärlingen samlar arbetsmånader under kvalificeringstid

Under kvalificeringstiden har arbetsgivaren ett ansvar för att lärlingen får en mångsidig träning i sitt blivande yrke. Lärlingen ska få möjligheter att pröva på och fördjupa sig i de arbetsmoment som branschen har fastställt. Läs mer på Yrkeskvalifikationer. Antalet månader varierar beroende på yrke.

Yrke Månader
Bergarbetare, Beläggningsarbetare, Betongarbetare, Golvläggare, Murare, Träarbetare och
Väg- & anläggningsarbetare
36 månader
Mobila maskiner (Anläggning, Grundläggning och Kranar) 24 månader
Håltagare, Plattsättare, Takmontör, Undertaksmontör, Ställningsbyggare, Stenmontör 30 månader

Kollektivavtal eller hängavtal?

För att få en lärlingsanställning och tillhörande utbildningsbok måste företaget vara bundet av kollektivavtal genom medlemskap i Byggföretagen eller Maskinentreprenörerna, alternativt hängavtal med Byggnads eller Seko. Det finns också möjlighet för företag inom närliggande yrkesområden att via avtal få utbildningsbok, men det förutsätter att företaget har kollektivavtal inom sitt avtalsområde.
Vid frågor om avtal, kontakt parterna.

Läsa en distansutbildning utan lärlingsanställning

Om du skulle vilja läsa en distansutbildning utan att vara anställd behöver du ta kontakt med en av BYN godkänd utbildningsgivare och på det sättet tillgodogöra dig den teoretiska delen av utbildningen. Efter det kan du ansöka om anställning hos ett företag för att få den praktiska delen av grundutbildningen.