Hur når jag mitt Yrkesbevis

Blivande byggnadsarbetare kan välja tre utbildningsvägar att för att kunna erhålla ett yrkesbevis; antingen genom att gå en gymnasieutbildning eller en vuxenutbildning hos en godkänd utbildningsgivare eller arbeta som företagslärling och studera på distans.

Inleds med en grundutbildning

Oavsett vilken utbildningsväg du väljer att gå, inleds utbildningen med en grundutbildning. Efter grundutbildningen följer färdigutbildningen, som förutsätter att du har en lärlingsanställning och utbildningsbok som utfärdas av den BYN-region i det län där du kommer att vara lärling.  Färdigutbildningen varierar beroende på vilket utav BYNs yrken du valt men är normalt mellan två och tre år. När färdigutbildningen avslutas är du berättigad till ditt yrkesbevis. Även detta utfärdas av din BYN-region.

Tre vägar för din grundutbildning:

  1. Gymnasieskolans bygg- & anläggningsprogram
  2. Vuxenutbildning hos en godkänd utbildningsgivare av BYN (GUG)
  3. Företagslärling, dvs ett företag ansvarar för din utbildning och du jobbar hos dem som lärling samtidigt som du studerar BYNs fackteoretiska utbildning på distans.

Samla arbetstimmar

För grundutbildning får den som studerat på gymnasiet eller vuxenutbildning tillgodoräkna sig ett antal timmar som varierar beroende på vilken väg personen valt. Därefter ska ett visst antal arbetstimmar arbetas in att få ut ett yrkesbevis. Antalet timmar varierar beroende på yrke.

Yrke Timmar
Bergarbetare, Beläggningsarbetare, Betongarbetare, Golvläggare, Murare, Träarbetare och Väg- & anläggningsarbetare Gymnasiegrund: 6 800
Vuxenutbildning: 5 800
Mobila maskiner anläggning, mobila maskiner kranar, Ställningsbyggare* Gymnasiegrund: 4 800
Vuxenutbildning: 4 200
Håltagare, Plattsättare, Stenmontör, Takmontör, Undertaksmontör Gymnasiegrund: 4 800
Vuxenutbildning: 3 300

Under färdigutbildningen har arbetsgivaren ett ansvar för att lärlingen får en mångsidig träning i sitt blivande yrke. Lärlingen ska få möjligheter att pröva på och fördjupa sig i de arbetsmoment som branschen har fastställt. Läs mer på Yrkeskvalifikationer.

Företagslärlingen samlar arbetsmånader

Från och med 1 juli 2020 kommer alla som anställs som företagslärlingar och ska läsa grundutbildningen på distans att börja samla arbetsmånader istället för som tidigare, arbetstimmar. Antalet månader varierar beroende på yrke.

Yrke Månader
Bergarbetare, Beläggningsarbetare, Betongarbetare, Golvläggare, Murare, Stenmontör, Träarbetare och
Väg- & anläggningsarbetare
36 månader
Anläggningsförare 24 månader
Håltagare, Plattsättare, Takmontör, Undertaksmontör, Ställningsbyggare 30 månader

Krav för att kunna läsa en distansutbildning

För att läsa en distansutbildning behöver du vara anställd som företagslärling och både göra den teoretiska samt den praktiska delen av utbildningen på ett företag. Det är företaget som bekostar utbildningen men den tillhör dig.

Om du skulle vilja läsa en distansutbildning utan att vara anställd behöver du ta kontakt med en av BYN Godkänd utbildningsgivare och på det sättet tillgodogöra dig den teoretiska delen av utbildningen. Efter det kan du ansöka om anställning hos ett företag för att få den praktiska delen av grundutbildningen.

Avtal – Kollektiv eller häng

För att kunna utfärda en utbildningsbok måste företaget vara bundet av kollektivavtal genom medlemskap i Byggföretagen eller ME, alternativt hängavtal med Byggnads eller SEKO. Det finns också möjlighet för företag inom närliggande yrkesområden att via avtal få utbildningsbok, men det förutsätter att företaget har kollektivavtal inom sitt avtalsområde.

Relaterade dokument