Hur når jag mitt yrkesbevis

Som blivande bygg- och anläggningsarbetare kan du välja tre utbildningsvägar för att
erhålla ett yrkesbevis.

  1. Gymnasieskolans bygg- & anläggningsprogram (BA)
  2. Vuxenutbildning hos en av BYN godkänd utbildningsgivare (GUG)
  3. Företagslärling, dvs ett företag ansvarar för utbildningen och du arbetar hos dem som lärling samtidigt som du studerar BYNs yrkesteori genom en distansutbildning.

Har du slutfört väg 1 eller 2 behöver du bli registrerad som lärling vilket görs genom en lärlingsanmälan.
Väljer du väg 3 börjar den med en lärlingsanmälan.
När du har en godkänd grundutbildning oavsett vilken av dessa tre vägar du har gått är du lärling under kvalificeringstid. När din kvalificeringstid är slutförd och godkänd utfärdas ditt yrkesbevis.

Lärlingen samlar arbetsmånader under kvalificeringstid

Under kvalificeringstiden har arbetsgivaren ett ansvar för att lärlingen får en mångsidig träning i sitt blivande yrke. Lärlingen ska få möjligheter att pröva på och fördjupa sig i de arbetsmoment som branschen har fastställt. Läs mer på Yrkeskvalifikationer. Antalet månader varierar beroende på yrke.

Yrke Månader
Bergarbetare, Beläggningsarbetare, Betongarbetare, Golvläggare, Murare, Träarbetare och Väg- & anläggningsarbetare 36 månader
Mobila maskiner
(Anläggning, Grundläggning och Kranar)
24 månader
Håltagare, Plattsättare, Takmontör, Undertaksmontör, Ställningsbyggare, Stenmontör 30 månader

Kollektivavtal eller hängavtal?

För att få en lärlingsanställning måste företaget vara bundet av kollektivavtal genom medlemskap i Byggföretagen eller Maskinentreprenörerna, alternativt hängavtal med Byggnads eller Seko. Det finns också möjlighet för företag inom närliggande yrkesområden att via avtal kunna anställa en lärling, men det förutsätter att företaget har kollektivavtal inom sitt avtalsområde. I dessa fall tas kontakt med din BYN-region.
Vid frågor om avtal, kontakt parterna.

Läsa en utbildning utan lärlingsanställning

Om du skulle vilja gå en distansutbildning utan att vara anställd som lärling behöver du ta kontakt med en av BYN godkänd utbildningsgivare (GUG) och på det sättet tillgodogöra dig den teoretiska delen av grundutbildningen. Efter det kan du ansöka om anställning hos ett företag för att få den praktiska delen av grundutbildningen.