Hur når jag mitt yrkesbevis

Blivande bygg- och anläggningsarbetare kan välja tre utbildningsvägar att för att erhålla ett yrkesbevis; antingen genom att gå en gymnasieutbildning, genom en vuxenutbildning hos en godkänd utbildningsgivare eller genom att arbeta som företagslärling och samtidigt studera yrkesteori genom en distansutbildning.

Tre vägar för din grundutbildning:

  1. Gymnasieskolans bygg- & anläggningsprogram (BA)
  2. Vuxenutbildning hos en av BYN godkänd utbildningsgivare (GUG)
  3. Företagslärling, dvs ett företag ansvarar för utbildningen och du arbetar hos dem som lärling samtidigt som du studerar BYNs yrkesteori genom en distansutbildning.

Under kvalificeringstiden har arbetsgivaren ett ansvar för att lärlingen får en mångsidig träning i sitt blivande yrke. Lärlingen ska få möjligheter att pröva på och fördjupa sig i de arbetsmoment som branschen har fastställt. Läs mer på Yrkeskvalifikationer.

Företagslärlingen samlar arbetsmånader under kvalificeringstid

Från och med 1 juli 2020 ska alla som anställs som företagslärlingar gå in i sk kvalificeringstid efter att de har läst sin grundutbildning på distans. Antalet månader varierar beroende på yrke.

Yrke Månader
Bergarbetare, Beläggningsarbetare, Betongarbetare, Golvläggare, Murare, Stenmontör, Träarbetare och
Väg- & anläggningsarbetare
36 månader
Anläggningsförare 24 månader
Håltagare, Plattsättare, Takmontör, Undertaksmontör, Ställningsbyggare 30 månader

Krav för att kunna läsa en distansutbildning

För att läsa en distansutbildning behöver du vara anställd som företagslärling. Du läser den yrkesteoretiska delen på distans parallellt med att du genomför den praktiska lärlingsutbildningen på ett företag.
Om du skulle vilja läsa en distansutbildning utan att vara anställd behöver du ta kontakt med en av BYN godkänd utbildningsgivare och på det sättet tillgodogöra dig den teoretiska delen av utbildningen. Efter det kan du ansöka om anställning hos ett företag för att få den praktiska delen av grundutbildningen.

Kollektivavtal eller hängavtal?

För att få en lärlingsanställning och tillhörande utbildningsbok måste företaget vara bundet av kollektivavtal genom medlemskap i Byggföretagen eller Maskinentreprenörerna, alternativt hängavtal med Byggnads eller Seko. Det finns också möjlighet för företag inom närliggande yrkesområden att via avtal få utbildningsbok, men det förutsätter att företaget har kollektivavtal inom sitt avtalsområde.
Vid frågor om avtal, kontakt parterna.