Om yrkesutbildningsavtalen (YUA)

Vad innebär ett yrkesutbildningsavtal?

BYNs parter (Byggföretagen, Byggnads, ME och Seko) har tillsammans förhandlat fram ett avtal, ett sk Kollektivavtal. Detta kollektivavtal har till uppgift att se till att reglera förhållandet mellan en arbetsgivare och en anställd, såsom löner, arbetstid, arbetsmiljö med mera. Som en del av detta avtal finns ytterligare ett avtal som reglerar allt som har med yrkesutbildning att göra, ett Yrkesutbildningsavtal (YUA).

Detta avtal har i sin tur i uppgift att säkerställa att branschen har en bra och kvalitetshöjande yrkesutbildning. Yrkesutbildningsavtal förhandlas inte fram lika ofta som övriga avtal, det som just nu gäller för de flesta kom redan 2006 och benämns som YUA 2006. För att säkerställa att branschen kommer att ha en modern yrkesutbildning som möter framtida behov har ett nytt yrkesutbildningsavtal förhandlats fram, YUA 2020.

Vad skiljer de två yrkesutbildningsavtalen åt?

De två yrkesutbildningsavtal skiljer sig till stora delar ifrån varandra och det är därför viktigt att veta vilket avtal som gäller för varje lärling. Nedan förklaras därför för vem de olika avtalen gäller under övergångsperioden. För att ta redan på vilka regler som gäller klicka på respektive länk.  Den största skillnaden mellan YUA 2006 och YUA 2020 är att det senare kräver en godkänd grundutbildning som sedan följs av en kvalificeringstid innan lärlingen får sitt yrkesbevis. Den som inte har en godkänd grundutbildning måste få en sådan antingen som företagslärling, då läser hen en yrkesteoretisk utbildning på distans samt en praktisk del på företaget.

Yrkesutbildningsavtal 2020

Med start från 1 juli 2020 började YUA 2020 gälla för de som INTE har någon tidigare erfarenhet eller utbildning från något av yrkena inom bygg- och anläggningsbranschen. Dessa lärlingar behöver gå en HEL grundutbildning innehållande dels en yrkesteoretisk distansutbildning, dels en praktisk del som görs på det företag där lärlingen är anställd. Grundutbildningen ska genomföras inom maximalt 6 månader för maskinförare samt 12 månader för övriga yrken.

Från den 2021-01-01 träder avtalet ikraft för samtliga lärlingar, med vissa övergångsregler för de med tidigare utbildning.

Alla som följer detta avtal ska hanteras via Mina sidor i vårt verksamhetssystem kallat för BYN 4.0.

 

Avtal och anvisningar (YUA 2020)

Yrkesutbildningsavtal 2006

YUA 2006 gäller för alla som har en pågående lärlingsanställning med en e-bok utfärdad före 2020-12-31 eller en yrkesteoretisk distansutbildning påbörjad före 2020-07-01. Ingen förändring har skett och de som följer detta avtal hanteras enligt vårt verksamhetssystem BYN 2.0.

För den som har gått ut en gymnasieutbildning från Bygg- och anläggningsprogrammet före 2020-07-01 gäller vissa övergångsregler från och med 2021-01-01.

 

Avtal och anvisningar (YUA 2006)

Relaterade dokument