Om yrkesutbildningsavtalet (YUA)

Vad innebär ett yrkesutbildningsavtal?

BYNs parter (Byggföretagen, Byggnads, ME och Seko) har tillsammans förhandlat fram flera kollektivavtal. Dessa kollektivavtal har till uppgift att se till att reglera förhållandet mellan en arbetsgivare och en anställd, såsom löner, arbetstid, arbetsmiljö med mera. Som en komplettering till avtalen finns ytterligare ett avtal som reglerar yrkesutbildning för vissa yrken i branschen, ett yrkesutbildningsavtal (YUA).

Avtalet syftar till att tillförsäkra lärlingarna en bred grundläggande kompetens med hög kvalitet som vidmakthåller yrkets status och möjliggör för de enskilda yrkesarbetarna att efter hand vidareutvecklas i sina yrkesroller i branschen.

Det kom ett nytt avtal 2020

Under 2020 infördes ett nytt yrkesutbildningsavtal, vilket innebar en del förändringar jämfört med det tidigare avtalet. Från 2024-01-01 gäller enbart det nya yrkesutbildningsavtalet. Övergångslösningar finns för lärlingar som anställts medan det gamla avtalet fortfarande tillämpades. Kontakta BYNs kansli om du vill veta mer.

Längst ner på sidan, under relaterade länkar, hittar du en video som förklarar yrkesutbildningsavtalet och dess påverkan.

Relaterade dokument