Om yrkesutbildningsavtalen (YUA)

Vad innebär ett yrkesutbildningsavtal?

BYNs parter (Byggföretagen, Byggnads, ME och Seko) har tillsammans förhandlat fram ett avtal, ett sk kollektivavtal. Detta kollektivavtal har till uppgift att se till att reglera förhållandet mellan en arbetsgivare och en anställd, såsom löner, arbetstid, arbetsmiljö med mera. Som en del av detta avtal finns ytterligare ett avtal som reglerar allt som har med yrkesutbildning att göra, ett yrkesutbildningsavtal (YUA).

Detta avtal har i sin tur i uppgift att säkerställa att branschen har en bra och kvalitetshöjande yrkesutbildning. Yrkesutbildningsavtal förhandlas inte fram lika ofta som övriga avtal, det förra beslutades 2006 och benämns som YUA 2006. För att säkerställa att branschen kommer att ha en modern yrkesutbildning som möter framtida behov har ett nytt yrkesutbildningsavtal förhandlats fram, YUA 2020.

Vad skiljer de två yrkesutbildningsavtalen åt?

De två yrkesutbildningsavtal skiljer sig till stora delar ifrån varandra och det är därför viktigt att veta vilket avtal som gäller för varje lärling. Nedan förklaras därför för vem de olika avtalen gäller under övergångsperioden. För att ta redan på vilka regler som gäller klicka på respektive länk nedan. Den största skillnaden mellan YUA 2006 och YUA 2020 är att det senare kräver en godkänd grundutbildning som sedan följs av en kvalificeringstid innan lärlingen får sitt yrkesbevis. Den som inte har en godkänd grundutbildning måste få en sådan antingen som företagslärling, då läser hen en yrkesteoretisk utbildning på distans samt en praktisk del på företaget.

Längst ner på sidan, under relaterade länkar, hittar du en video som förklarar yrkesutbildningsavtalet 2020 och dess påverkan.

Yrkesutbildningsavtal 2020

Yrkesutbildningsavtal 2020 gäller för alla lärlingar. Det innebär att du som ska göra en anmälan om lärlingsanställning, oavsett om du är arbetsgivare eller lärling, ska göra det via Mina sidor.

Alla som följer detta avtal ska hanteras via Mina sidor i vårt verksamhetssystem kallat BYN 4.0.

 

Avtal och anvisningar (YUA 2020)

Yrkesutbildningsavtal 2006

YUA 2006 gäller för alla som har en pågående lärlingsanställning med en e-bok utfärdad i BYN 2.0.

 

Avtal och anvisningar (YUA 2006)

Relaterade dokument