Om yrkesutbildningsavtalen (YUA)

Vad innebär ett yrkesutbildningsavtal?

BYNs parter (Byggföretagen, Byggnads, ME och Seko) har tillsammans förhandlat fram ett avtal, ett sk kollektivavtal. Detta kollektivavtal har till uppgift att se till att reglera förhållandet mellan en arbetsgivare och en anställd, såsom löner, arbetstid, arbetsmiljö med mera. Som en del av detta avtal finns ytterligare ett avtal som reglerar allt som har med yrkesutbildning att göra, ett yrkesutbildningsavtal (YUA).

Detta avtal har i sin tur i uppgift att säkerställa att branschen har en bra och kvalitetshöjande yrkesutbildning. Yrkesutbildningsavtal förhandlas inte fram lika ofta som övriga avtal, det förra beslutades 2006 och benämns som YUA 2006. För att säkerställa att branschen kommer att ha en modern yrkesutbildning som möter framtida behov har ett nytt yrkesutbildningsavtal förhandlats fram, YUA 2020.

Vad skiljer de två yrkesutbildningsavtalen åt?

De två yrkesutbildningsavtal skiljer sig till stora delar ifrån varandra och det är därför viktigt att veta vilket avtal som gäller för varje lärling. Nedan förklaras därför för vem de olika avtalen gäller under övergångsperioden. För att ta redan på vilka regler som gäller klicka på respektive länk nedan. Den största skillnaden mellan YUA 2006 och YUA 2020 är att det senare kräver en godkänd grundutbildning som sedan följs av en kvalificeringstid innan lärlingen får sitt yrkesbevis. Den som inte har en godkänd grundutbildning måste få en sådan antingen som företagslärling, då läser hen en yrkesteoretisk utbildning på distans samt en praktisk del på företaget.

Längst ner på sidan, under relaterade länkar, hittar du en video som förklarar yrkesutbildningsavtalet 2020 och dess påverkan.

Yrkesutbildningsavtal 2020

2021-01-01 trädde yrkesutbildningsavtal 2020 ikraft för nästan alla lärlingar. Det innebär att du som ska göra en anmälan om lärlingsanställning, oavsett om du är arbetsgivare eller lärling, ska göra din anmälan via Mina sidor.

Om du tillhör någon av följande så ska du fortsatt göra din anmälan i BYN 2.0, om du är osäker ta kontakt med din BYN-region.

  • Gymnasieelev med examen före 2020-12-31 och som tillsammans med din arbetsgivare kommit överens om att följa yrkesutbildningsavtal 2006
  • Ska utbilda dig inom Mobila maskiner – kranar (gäller också grundläggningsmaskiner samt betongpump)

Alla som följer detta avtal ska hanteras via Mina sidor i vårt verksamhetssystem kallat BYN 4.0.

 

Avtal och anvisningar (YUA 2020)

Yrkesutbildningsavtal 2006

YUA 2006 gäller för alla som har en pågående lärlingsanställning med en e-bok utfärdad före 2020-12-31 eller en yrkesteoretisk distansutbildning påbörjad före 2020-07-01. Ingen förändring har skett och de som följer detta avtal hanteras enligt vårt verksamhetssystem BYN 2.0.

För den som har gått ut en gymnasieutbildning från bygg- och anläggningsprogrammet före 2020-07-01 gäller vissa övergångsregler från och med 2021-01-01.

 

Avtal och anvisningar (YUA 2006)

Relaterade dokument