Att vara företagslärling

Att vara företagslärling innebär normalt att du gör hela din grundutbildning under anställning i ett företag. Det kan också vara så att du saknar någon del från tidigare utbildning och därför behöver komplettera dina kunskaper.

GRUNDUTBILDNINGEN: YRKESTEORETISK DISTANSUTBILDNING OCH PRAKTISK UTBILDNING

Grundutbildningen företagslärlingen ska genomgå innehåller dels en yrkesteoretisk distansutbildning som betalas av företaget, dels den praktiska utbildningen. Den ska genomföras inom maximalt 12 månader (maskinförare 6 månader).

NYA RUTINER VID ANSTÄLLNING AV EN FÖRETAGSLÄRLING

Vid anställningen:
 • Företagslärlingen anmäler/bekräftar lärlingsanställningen i Mina sidor. All inloggning sker med BankID.
 • Lärlingen ska styrka sina eventuella förkunskaper – genom att bifoga exempelvis betyg på kurser i gymnasieskolan, vuxenutbildning eller valideringsintyg i Mina sidor.
 • Den tilldelade handledaren ska ha yrkesbevis inom samma yrke som företagslärlingen utbildas inom, och får handleda maximalt tre lärlingar samtidigt.
 • Företaget anger i registret om anställningsformen är en provanställning. För maskinförarlärlingar kan provanställningen vara maximalt 6 månader och för övriga yrken maximalt 12 månader. Anställningen övergår därefter till en tillsvidareanställning.
 • Företaget beställer och betalar den yrkesteoretiska distansutbildningen.
 • Företaget ska utfärda ett skriftligt anställningsavtal där anställningsformen framgår.
 • Minimiålder för en företagslärling är 18 år. Om det skulle vara aktuellt att anställa en lärling som är under 18 år måste ett undantag sökas hos BYN innan anställningen som lärling kan bli aktuell.
Under grundutbildningen:
 • Under grundutbildningen ska företagslärlingen genomföra den yrkesteoretiska distansutbildningen och rapportera de uppnådda praktiska läranderesultaten.
 • Leverantören av den yrkesteoretiska distansutbildningen rapporterar resultaten.
 • Handledaren godkänner/bekräftar de praktiska läranderesultaten som företagslärlingen har rapporterat genom en egen markering på Mina sidor.
 • Byte av handledare ska registreras i Mina sidor.
 • Om utbildningen riskerar att kräva mer tid än 12 månader kan BYN-regionen, i överenskommelse med företaget och företagslärlingen, medge en förlängning av utbildningstiden.
 • Eventuell frånvaro som riskerar att påverka grundutbildningstidens längd behöver anmälas till BYN-regionen via Mina sidor.
När grundutbildningen är klar:
 • Grundutbildningen är slutförd när både den teoretiska distansutbildningen och det praktiska läranderesultat uppnått den nivå som krävs för ett godkännande i det aktuella yrket.
 • BYN-regionen godkänner grundutbildningen i Mina sidor och ger klartecken till att företagslärlingen övergår till kvalificeringstid.

Relaterade dokument