Att vara företagslärling

Från den 1 juli 2020 gäller ett nytt yrkesutbildningsavtal. Den kategori av lärlingar som påverkas först är företagslärlingar som tidigast i juli ska påbörja sin grundutbildning och yrkesteoretiska distansutbildning. BYN vill därför informera om några av de punkter nya avtalet för med sig.

PÅVERKAR INLEDNINGSVIS ENDAST FÖRETAGSLÄRLINGAR SOM GENOMFÖR GRUNDUTBILDNING I FÖRETAGET

Det är viktigt att komma ihåg att alla de lärlingar som redan har en arbetsplats och för de elever som går ut från gymnasieskolan i juni 2020 gäller de nuvarande reglerna (yrkesavtal 2006) och dessa ska hanteras precis som tidigare. De förändringar som beskrivs nedan gäller ENDAST företagslärlingar som ska genomföra en grundutbildning i ett företag och som ska läsa distansutbildning.

GRUNDUTBILDNINGEN: YRKESTEORETISK DISTANSUTBILDNING OCH PRAKTISK UTBILDNING

Grundutbildningen företagslärlingen ska genomgå innehåller dels en yrkesteoretisk distansutbildning som betalas av företaget dels den praktiska utbildningen i företaget. Den ska genomföras inom maximalt 12 månader (maskinförare 6 månader).

NYA RUTINER FÖR GRUNDUTBILDNING I FÖRETAG

Vid anställningen:
 • Företagslärlingen anmäler/bekräftar lärlingsanställningen i Mina sidor. All inloggning sker med BankID.
 • Företagslärlingens tilldelade handledaren ska inneha yrkesbevis inom samma yrke som företagslärlingen ska utbildas inom och får handleda maximalt tre lärlingar samtidigt.
 • Företaget anger i registret om anställningsformen är en provanställning. För maskinförarlärlingar kan provanställningen vara maximalt 6 månader och övergår därefter till en tillsvidareanställning. För övriga yrken kan provanställningen vara maximalt 12 månader.
 • Företaget beställer och betalar den yrkesteoretiska distansutbildningen.
 • Företaget ska utfärda ett skriftligt anställningsavtal där anställningsformen framgår.
 • Minimiålder för en företagslärling är 18 år. Om det skulle vara aktuellt att anställa en lärling som är under 18 år måste en dispens sökas hos BYN innan anställningen kan etableras.
Under grundutbildningen:
 • Under grundutbildningen ska företagslärlingen genomföra den yrkesteoretiska distansutbildningen och rapportera de praktiska läranderesultaten som uppnås.
 • Leverantören av den yrkesteoretiska distansutbildningen rapporterar resultaten direkt i Mina sidor.
 • Handledaren godkänner/bekräftar de praktiska läranderesultaten som företagslärlingen har rapporterat genom en egen markering på Mina sidor.
 • Det är viktigt att eventuellt byte av handledare under utbildningstiden meddelas i Mina sidor.
 • Om utbildningen riskerar att kräva mer tid än 12 månader kan BYN-regionen i överenskommelse med företaget och företagslärlingen medge en förlängning av utbildningstiden.
 • Eventuell frånvaro som riskerar att påverka grundutbildningstidens längd behöver anmälas till BYN-regionen via Mina sidor.
När grundutbildningen är klar:
 • När både den teoretiska distansutbildningen och det praktiska läranderesultat uppnått den nivå som krävs för ett godkännande i det aktuella yrket är grundutbildningen slutförd och företagslärlingen kan övergå till kvalificeringstid.
 • BYN-regionen godkänner grundutbildningen i registret och ger klartecken till att kvalificeringstid inleds.

Relaterade dokument