För redan godkänd utbildningsgivare

Vill du som redan är godkänd utbildningsgivare komplettera med ytterligare yrkesutgångar så fyller ni i den digitala ansökan för detta. Avgiften för att komplettera med ytterligare yrke/yrken är 1650 SEK (exkl. moms.) per ny ansökan.

Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome då du fyller i ansökan.
Det är bra att förbereda sig innan ifyllande av ansökan, därför har vi gjort en lathund för vilka frågor du bör ha förberett svar på innan du börjar.

Uppdatera lärare

Uppdatera kontaktperson

Ansökan för kompletterande yrkesutgång/maskinslag

Material

BYN har en e-handelsportal där roll-ups, broschyrer, flaggor och liknande informationsmaterial går att beställa av skolor och utbildningsverksamheter.
För att genomföra en beställning krävs en registrering som sedan måste godkännas manuellt av BYNs kansli.

Länk till: BYNs e-handelsportal

BYNS GUG:ARE

För att ta del av våra Godkända utbildningsgivare, besök vår sida byggdinframtid.se

Relaterade dokument