För redan godkänd utbildningsgivare

Behöver du som redan är godkänd utbildningsgivare uppdatera kontaktuppgifter, byta ut lärare eller komplettera med ytterligare yrkesutgångar så använder du dig av den digitala ansökan för det ärende som avses.
Vid komplettering av yrkesutgångar utgår en avgift på 1650 SEK (exkl. moms.) per ny ansökan.

Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome då du fyller i ansökan.
Det är bra att förbereda sig innan ifyllande av ansökan, därför har vi gjort en lathund för vilka frågor du bör ha förberett svar på innan du börjar.

Uppdatera lärare

Uppdatera kontaktperson

Ansökan för kompletterande yrkesutgång/maskinslag

Material

BYN har en e-handelsportal där roll-ups, broschyrer, flaggor och liknande informationsmaterial går att beställa av skolor och utbildningsverksamheter.
För att genomföra en beställning krävs en registrering som sedan måste godkännas manuellt av BYNs kansli.

Länk till: BYNs e-handelsportal

BYNS GUG:ARE

För att ta del av våra Godkända utbildningsgivare, besök vår sida byggdinframtid.se

Relaterade dokument