Ni som redan är godkänd utbildningsgivare

Behöver du uppdatera kontaktuppgifter, byta ut lärare eller komplettera med ytterligare yrkesutgångar så använder du dig av den digitala ansökan för det ärende som avses. Observera att vid komplettering av yrkesutgångar utgår en avgift på 1650 SEK (exkl. moms.) per ny ansökan.

Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome då du fyller i ansökan.
Det är bra att förbereda sig innan ifyllande av ansökan, därför har vi gjort en lathund över vilka frågor du behöver besvara.
Lathund för ansökan om kompletterande yrke/maskinslag

Uppdatera lärare
Uppdatera kontaktperson
Ansökan för kompletterande yrkesutgång/maskinslag

Material

BYN har en e-handelsportal där roll-ups, broschyrer, flaggor och liknande informationsmaterial går att beställa av skolor och utbildningsverksamheter.
För att genomföra en beställning krävs en registrering som sedan måste godkännas manuellt av BYNs kansli.

Länk till: BYNs e-handelsportal

BYNS GODKÄNDA UTBILDNINGSGIVARE

För att se de uppgifter BYN har om din utbildning, besök vår sida byggdinframtid.se

Relaterade dokument