Information för mobilkranförare

Säkerhetskontroll för mobilkranförare

Som en del av ansökningsprocessen för erkännandeintyg till mobilkranförare ska den sökande genomföra en säkerhetskontroll efter att ansökan har godkänts. Syftet med denna kontroll är att säkerställa en baskunskap i säkerhet och framförande av en mobilkran. Säkerhetskontrollen utförs av en av Mobilkranföreningens godkända utbildningsföretag.

Kostnad

Kostnaden för säkerhetskontrollen är 28 125 SEK, inkl. moms. Detta är utöver BYNs administrativa kostnader på 5500 SEK, inkl. moms, för utfärdande av erkännandeintyget.

Längre handläggningstid

Handläggningstiden för erkännandeintyg för mobilkranförare kan bli något längre beroende på när en säkerhetskontroll kan genomföras.