Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer är en beskrivning av de kompetenser som krävs för ett yrke. De beskriver läranderesultat för en yrkesroll, alltså vad en person ska kunna inom ett antal kunskapsområden för den specifika yrkesrollen.

Kunskap efter grundutbildning

BYNs yrkeskvalifikationer beskriver vad man ska kunna efter en genomförd grundutbildning i företag eller i en validering. Kraven lägger också grunden för innehållet i den gymnasiala yrkesutbildningen.

Upplägg på beskrivning

Yrkeskvalifikationerna är beskrivna utifrån; Kunskap (fakta och förståelse), Färdighet och Förmåga.

  • Kunskap beskriver vilka faktakunskaper man ska ha och vilka sammanhang man ska koppla de till
  • Färdighet beskriver vad man faktisk ska kunna utföra
  • Förmåga beskriver vilken självständighetsnivå man ska ha uppnått

Varje yrke har tilldelats ett eget dokument, se nedan

Revideringsdatum: 2021-06-21