Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer är en beskrivning av de kompetenser som krävs för ett yrke. De beskriver läranderesultat för en yrkesroll, alltså vad en person ska kunna inom ett antal kunskapsområden för den specifika yrkesrollen.

Kunskap efter grundutbildning

BYNs yrkeskvalifikationer beskriver vad man ska kunna efter en genomförd grundutbildning i företag eller i en validering. Kraven lägger också grunden för innehållet i den gymnasiala yrkesutbildningen.

Upplägg på beskrivning

Yrkeskvalifikationerna är beskrivna utifrån; Kunskap (fakta och förståelse), Färdighet och Ansvar och självständighet.

  • Kunskap beskriver vilka faktakunskaper man ska ha och vilka sammanhang man ska koppla dessa till
  • Färdighet beskriver vad man faktiskt ska kunna utföra
  • Ansvar och självständighet beskriver vilken självständighetsnivå man ska ha uppnått

Varje yrke har tilldelats ett eget dokument, se nedan

Revideringsdatum: 2021-06-21