Asbestutbildning

BYNs uppdrag gällande asbestutbildningar

 

BYN har under en längre tid haft ett uppdrag från Byggnadsindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) att godkänna asbestutbildare och registrera deras kursdeltagare i BYNs register.
Sen 2016 har inga nya utbildare godkänts då BYN stängde möjligheten att ansöka i väntan på högre ställda krav från Arbetsmiljöverket.

Under 2021 sa BYN upp alla avtal med sina godkända asbestutbildare och dessa upphör nu att gälla 2022-02-21.

 

Det som idag finns registrerat i BYNs register kommer att finnas kvar i 3 år, det betyder att det är möjligt att beställa ersättningskort fram till 2024-12-31.

 

BYN kommer inte att hantera några asbestfrågor efter 2022-02-21
utan hänvisar alla frågor till Arbetsmiljöverket:

 

Kontakta oss – Arbetsmiljöverket (av.se)

 

Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter – Arbetsmiljöverket (av.se)