Asbestutbildning

BYNs uppdrag gällande asbestutbildningar

 

BYN hade under en längre tid ett uppdrag från Byggnadsindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) att godkänna asbestutbildare och registrera deras kursdeltagare i BYNs register.
Efter 2016 godkändes inga fler utbildningsgivare då BYN stängde möjligheten att ansöka i väntan på högre ställda krav från Arbetsmiljöverket.

2021 sa BYN upp alla avtal med sina godkända asbestutbildare och dessa upphörde att gälla 2022-02-21.

Det är möjligt att beställa ersättningskort fram till 2024-12-31 för de som blivit registrerade i BYNs register fram till 2022-02-21.

 

BYN hanterar inte längre några asbestfrågor utan hänvisar alla frågor till Arbetsmiljöverket:

 

Kontakta oss – Arbetsmiljöverket (av.se)

 

Asbest (AFS 2006:1), föreskrifter – Arbetsmiljöverket (av.se)