Utbildning till anläggningsdykare

Det finns flera olika vägar att gå för den som vill utbilda sig till anläggningsdykare inom byggbranschen. För att få börja som dykare krävs en godkänd läkarundersökning enligt AFS 2005:6.

All utbildning omfattar i praktiken tre steg: bygg- och anläggningsutbildning, dykutbildning samt loggad dyktid.

  • Grundutbildningen omfattar dykutbildning samt bygg- & anläggningskunskaper, B-certifikat (den svenska certifikatsnivån B-50, luftdykare till 50 meters djup) eller motsvarande.
  • Efter grundutbildningen ska du göra din färdigutbildning i ett företag. För att få ut ett yrkesbevis krävs det att du efter grundutbildningens avslutande har intyg om minst 800 loggade dyktimmar.

  Utbildning i sin helhet är på 5800 timmar varav grundutbildningen är på 3200 timmar med ett rekommenderat minimum om 4-500 dyktimmar. Resterande tid på 2600 timmar ska omfatta minst 800 dyktimmar.

Tre olika alternativ för utbildning

Skolförlagd utbildning

Den skolförlagda utbildningen i Sverige är en 2-årig yrkeshögskoleutbildning genom YRGO. Efter genomförd utbildning ska lärlingen ta anställning i ett dykeriföretag och göra kvalificeringstid om 800 dyktimmar.

Företagsförlagd utbildning

 • Företagsförlagd utbildning innebär att lärlingen parallellt med arbetet läser distansutbildningen genom YRGO. Saknas dykcertifikat så kan certifiering genomföras hos YRGO. För att bli företagslärling krävs, utöver en anställning i ett dykeriföretag, en godkänd läkarundersökning för dykare enligt reglerna i AFS 2005:6. Samt grundläggande dykutbildning genom ett renommerat sportdykarsystem i minst nivå 2. Grundläggande dykutbildning kan också göras hos YRGO.
 • När lärlingsanmälan och bilagor registrerats genom BYN skickas information till YRGO, som kontaktar företaget och lärlingen för att lägga upp en individuell utbildningsplan.

Validering av utbildning

Validering är ett samlingsnamn för olika metoder att bedöma vad en person kan inom ett område.

 • Statens dykkerskola i Norge likställs med en genomförd grundutbildning.
 • Övrig utländsk dykutbildning ska redovisas. Exempelvis ger utbildning hos NYD, Norsk Yrkesdykkerutbildning, endast godkänt för dykmomentet och kan tillgodoräkna grundutbildningen med 640 timmar.
 • Ett yrkesbevis som anläggningsarbetare, betongarbetare eller träarbetare tillgodoräknar grundutbildningen med 1200 timmar.

Godkända dykutbildningar:

 • IDSA 3 och liknande.
 • HSE-1

Övriga utbildningar behöver valideras.
För att få det svenska B-50 certifikatet, kontakta Marinen och skicka in underlag som styrker utbildningen.
Det går också att göra en teoretisk/praktisk validering hos YRGO.

Relaterade dokument