Distansutbildning för maskinförare

ME-skolan är utbildningsgivare för BYNs yrkesteoretiska distansutbildning för maskinförare. Du som vill utbilda dig till maskinförare inom ramen för en lärlingsanställning i ett av MEs eller Byggföretagens medlemsföretag eller annat företag med kollektivavtal inom bygg- och anläggningsbranschen har möjlighet att göra detta via distansutbildning och praktiskt lärande i företaget.

En grundutbildning

Distansutbildningen är en grundutbildning som riktar sig till dig som inte tidigare har någon utbildning inom bygg- och anläggning. Utbildningen genomförs på distans via ME-skolan parallellt med att du jobbar och utbildar dig praktiskt på ditt företag.

Upplägg

Yrkesutbildningen utförs med hjälp av en handledare som utses på företaget, en distanslärare från ME-skolan samt kursmaterial som skickas ut till dig när du startar upp din distansutbildning. Du bör ha fyllt 18 år för att påbörja distansutbildningen.

Utbildningens innehåll

Introduktionskursen är gemensam för alla maskinföraryrken och innehåller moment som arbetsmiljö, säkerhet och teknik. I kursen ingår basmaskinen, det vill säga hjullastare. För att som lärling få hantera en maskin på arbetsplatsen krävs godkänt i denna kurs.
Fördjupningen innehåller kurser om de teoretiska yrkeskunskaperna och består av kursen anläggningskunskap. Det går även att välja ytterligare maskinslag.

Alla distansutbildningar är på svenska.

Priser

  • Inriktning, inkluderar hjullastare 8500:-
  • Fördjupning 4250:-
  • 2125:-/tillkommande maskinslag

Anmälan

Beställning av utbildning/utbildningsdel görs via Mina sidor i samband med lärlingsanmälan.