Kontakt

Vart ska jag vända mig med min fråga?

BYNs regioner och BYNs kansli hanterar lite olika frågor rörande BYNs verksamhet och organisation.

BYN-regionerna svarar på frågor om

 • E-boken (Skapande, hantering, byte av anställning, avslutning)
 • Yrkesbevis (Vilka krav som gäller för att få samt beställning av bevis när krav uppfyllts)
 • Anställning, löner och uppsägning. (ur både ett lärlings- och arbetsgivarperspektiv)
 • Validering av arbetstid (hantering av arbetstid intjänad innan en e-bok utfärdats)
 • Distansutbildning (beställning av distanspaket)
 • Bygg- och anläggningsprogram/skolor i respektive region.

Vidare har BYNs regioner kontakt med skolorna i regionen. De besöker bland annat högstadieklasser och informerar om BYNs alla yrken. Regionerna har även kontakt med företagen i regionen.

BYNs kansli svarar på frågor om

 • BYNs yrken och de respektive yrkesutbildningar
 • Arbetsmiljö & säkerhet kopplat till våra yrkesutbildningar
 • Kompetensprov
 • Asbestutbildning samt godkännande av asbestutbildare
 • Erkännandeintyg (för dig med utländsk yrkesutbildning)
 • Branschrekommenderad skola (Gymnasieskolor)
 • Breddningsutbildning (för dig som vill bredda med ytterligare yrkesbevis)
 • Godkända utbildningsgivare (Bland annat Komvux)
 • Godkända valideringsleverantörer (testcentra)
 • Skol- och yrkestävlingar (bla SM, EM & VM)
 • Nya Glasögon (Fortbildning för yrkeslärare inom energieffektivisering och hållbart byggande)
 • Distansutbildningar via Liber, STIB, ME-skolan och Mobilkranföreningen
 • Bygg Din framtid (Presentation av BYNs yrken via en broshyr samt en hemsida)

Vidare hanterar BYNs kansli även frågor rörande fakturor, BYNs hemsida, support av registret samt agerar support till BYNs regioner. BYNs kansli arbetar även med samverkan/påverkan av politiker, myndigheter och skolor.

BYNs parter

Du kan självklart även kontakta någon av BYNs fyra parter och deras medlemsservice/rådgivning.
De svarar på frågor om bland annat lön, arbetsmiljö och kollektivavtal.