Kontakt

Vart ska jag vända mig med min fråga?

BYNs regioner och BYNs kansli hanterar lite olika frågor rörande BYNs verksamhet och organisation.

BYN-regionerna svarar på frågor om

 • E-boken och kvalificeringstiden (skapande, hantering, byte av anställning, avslutning)
 • Yrkesbevis (vilka krav som gäller för att få ett yrkesbevis samt beställning av bevis när krav uppfyllts)
 • Anställning, löner och uppsägning (ur både ett lärlings- och arbetsgivarperspektiv)
 • Validering av arbetstid (hantering av arbetstid intjänad innan en e-bok utfärdats)
 • Distansutbildning (beställning av distanspaket)
 • Bygg- och anläggningsprogram/skolor i respektive region

Vidare har BYNs regioner kontakt med skolorna i regionen. De informerar bland annat högstadieklasser och utgångselever på gymnasiet/vuxenutbildning om BYNs alla yrken. Regionerna har även kontakt med företagen i regionen.

BYNs kansli svarar på frågor om

 • BYNs yrken och respektive yrkesutbildningar
 • Arbetsmiljö och säkerhet kopplat till våra yrkesutbildningar
 • Kompetensprov
 • Erkännandeintyg (för dig med utländsk yrkesutbildning)
 • Branschrekommenderad skola (gymnasieskolor)
 • Godkända utbildningsgivare (bland annat Komvux)
 • Godkända valideringsleverantörer (testcentra)
 • Skol- och yrkestävlingar (bland annat SM, EM och VM)
 • Nya Glasögon (fortbildning för yrkeslärare inom energieffektivisering och hållbart byggande)
 • Distansutbildningar via Liber, ME-skolan, Mobilkranföreningen, STIB och YRGO
 • Bygg din framtid (Presentation av BYNs yrken via en broschyr samt en hemsida)

Vidare hanterar BYNs kansli även frågor rörande fakturor, BYNs hemsida, support av registret samt agerar support till BYNs regioner. BYNs kansli arbetar även med samverkan/påverkan av politiker, myndigheter och skolor.

BYNs parter

Vid frågor rörande arbetsmiljö, kollektivavtal/hängavtal, lön, arbetsliv, vänd dig till någon av BYNs parters medlemscenter.

Fackliga organisationer: Byggnads och Seko.

Bransch- och arbetsgivarorganisationer: Byggföretagen och Maskinentreprenörerna.