Om kompetensprovet

Kompetensprovet är en möjlighet att erhålla ett yrkesbevis, enligt branschens yrkesutbildningsavtal, genom att styrka sina yrkeskunskaper via ett teoretiskt prov. De praktiska kompetenserna anses styrkta genom kravet på arbetad tid i yrket.

 

För att ges denna möjlighet måste du:

  1. Fylla i och skicka in anmälan till kompetensprov
  2. Kunna uppvisa anställning* i ett avtalsknutet företag inom Byggavtalet, Maskinföraravtalet, Entreprenadmaskinavtalet eller Väg- och banavtalet
  3. Via intyg kunna styrka din arbetade tid i branschen och det aktuella yrket (se tidskraven för ditt yrke nedan)

* I och med rådande lågkonjunktur har BYNs parter beslutat om en dispens som gäller från 2023-09-28 fram till 2024-12-31.
Denna möjliggör att även den som inte har en anställning idag kan genomföra ett kompetensprov om det kan styrkas att den senaste anställningen var i ett avtalsknutet företag inom Byggavtalet, Maskinföraravtalet, Entreprenadmaskinavtalet eller Väg- och banavtalet.

Arbetstid per yrke

Kompetensprovet kan enbart göras för de yrken som specificeras nedan.

Krav arbetade timmar Yrkesroll
10 000 timmar Bergarbetare, betongarbetare, golvläggare, murare, träarbetare, väg- och anläggningsarbetare
8 000 timmar Maskinföraryrken
6 000 timmar Håltagare, plattsättare, tak- och tätskiktsmontör, ställningsbyggare*

För utfärdande av yrkesbevis för yrkena betongpumpförare, grundläggare och ställningsbyggare* krävs kompletterande utbildning. Intyg om detta skickas in med övriga underlag.

*För ställningsbyggarna krävs även att intyg på genomförd utbildning, enligt AFS 2013:4 Bilaga 3 Särskild utbildning, skickas in med övriga underlag.

Kompetensprovets upplägg

Provet genomför under max 4 timmar, består av ca.140 flervalsfrågor och är på svenska. Frågorna är uppbyggda så att du får en fråga och sedan väljer du mellan tre och fem olika svarsalternativ. Endast ett svarsalternativ kan vara rätt.
Under provet är enbart miniräknare, papper och penna godkända hjälpmedel, inget annat får användas t.ex inte lexicon, tolk och mobiltelefon.
Provet är uppdelat i en grunddel och en yrkesdel som består av flera delområden. Varje delområde har ett krav på minst antal rätt för godkänt resultat.. Grundelen likställs vid gymnasieskolans yrkesgemensamma ämnen och yrkesdelen är en programfördjupning. För att yrkesbeviset ska representera samma kompetens hur du än har ernått det är kravet att även grunddelen behöver säkerställas.

För att uppnå godkänt resultat krävs minst 65% rätt på var och ett av delmomenten och därmed minst 65% rätt på hela provet.

Godkänd eller omprov

Om du har skrivit provet med godkänt resultat kommer ett yrkesbevis att skickas ut till angiven adress inom 1–2 veckor.
Blir du inte godkänd och vill göra ett nytt försök måste du skicka in en ny anmälan samt betala en ny avgift innan du kan boka en ny provtid. Du behöver inte skicka in underlagen igen.

Exempelfrågor

För att du ska vara förbered inför provet finns ett antal exempelfrågor. Dom visar hur frågorna ser ut och på vilken kunskapsnivå de ligger.

Instuderingshjälp

Känner du att du skulle vilja fräscha upp eller komplettera dina kunskaper inför kompetensprovet? BYN erbjuder möjlighet att köpa Libers digitala utbildnings-material för yrkena inom husbyggnad (inlämningsuppgifterna som ingår i materialet ska inte göras). Materialet är tillgängligt tills du skriver ett godkänt resultat eller max 12 månader, priset för detta är 1250 kr inkl. moms. För detta erbjudande – kontakta BYNs kansli på kompetensprov@byn.se.

Alternativ till detta är att låna materialet av en utbildare eller på ett bibliotek. Det går också att köpa enstaka utbildningsböcker för husbyggnadsyrkena ur t ex serien Bygg 360 via en bokhandel.

Du kan även studera de kompetenskrav – yrkeskvalifikationer – för grundutbildning som branschen beslutat för respektive yrke. Det är mot dessa kompetenskrav som provens frågor är ställda. Observera att du även behöver läsa det material som berör grundelarna och inte enbart yrkesdelen.

Frågor

Kontakta BYNs kansli kompetensprov@byn.se