Om kompetensprovet

Kompetensprovet är ett teoretiskt prov som kan genomföras för att säkerställa att personen har samma grundkunskaper som efter en gymnasial utbildning. Om detta är fallet kan ett yrkesbevis utställas.

Kompetensprovets upplägg

Provet består av 140 flervalsfrågor och är helt på svenska. Frågorna är uppbyggda på så sätt att du väljer mellan två till fem olika svarsalternativ där endast ett svar kan vara rätt.
Provet är uppdelat i två delar. En gemensam del med frågor som är lika för alla yrken i byggbranschen (70 st) samt en del för ditt specifika yrke (70 st).
Innan du genomför det riktiga provet har du möjlighet att genomgöra flera övningsprov, läs mer om TDS-prov nedan.

För att bli godkänd på kompetensprovet

För att uppnå resultat godkänd krävs att man får minst 65 % rätt på hela provet samt ett resultat på 50% eller mer på samtliga delavsnitt (gemensam och yrkesspecifik).
Detta innebär minst 50% rätt på varje delavsnitt men att du behöver mer än 50% rätt på åtminstone ett av delavsnitt för att nå upp till 65% totalt.

Godkänd eller omprov

Om du har skrivit provet med resultat godkänd kommer ett yrkesbevis skickas ut till angiven adress inom 1-2 veckor.
Blir du inte godkänd och vill göra ett nytt försök måste du skicka in en ny anmälan samt betala en ny faktura innan du kan boka en ny provtid. Du behöver dock inte skicka in intyg på dina timmar igen.

Finns ej prov för alla BYNs yrken

Idag finns inga möjligheter att göra kompetensprov för följande yrken: beläggningsarbetare, stenmontör och undertaksmontör.

Kompetensprovet under förändring

Till följd av det nya yrkesutbildningsavtalet 2020 kommer möjligheten att få ett yrkesbevis för den som har lång erfarenhet i ett yrke, men som inte har genomfört en yrkesutbildning, att förändras. Under 2021 kommer det gå att genomföra ett kompetensprov på samma sätt och med samma tidsgränser som tidigare. Senare kommer en anpassning till det nya yrkesutbildningsavtalet att göras.

Testa-dig-själv, TDS

För att öva inför kompetensprovet gäller ett system som kallas TDS (Testa-dig-djälv). Dessa prov är miniatyrer av det riktiga provet och omfattar för yrket samtliga avsnitt men består endast av totalt 40 frågor. Provresultat ges endast i form av antal rätt och inget facit finns att ladda ner. Tanken är att man läser på där resultatet ligger under eller strax över 50 % för att sedan göra om provet till dess att man når ett godkänt resultat. Frågorna i testa-dig-själv proven är hämtade från de riktiga proven.

Inför TDS

Anmälan till TDS görs i samband med anmälan till att avlägga ett kompetensprov. TDS-prov kan endast göras efter att din anmälan till komptensprov registrerats. För att du ska kunna göra TDS krävs att du har en giltig e-postadress samt tillgång till en dator med programmet Adobe acrobat reader installerat. Det är ett gratisprogram.
Dina inloggningsuppgifter skickas till den e-postadress du angett. Med lösenordet loggar du sedan in i BYNs provportal. Inga resultat sparas i provportalen och efter ett godkänt resultat på det riktiga kompetensprovet stängs automatiskt åtkomsten för fler TDS prov ner.

Frågor

Kontakta BYNs kansli kompetensprov@byn.se