Hur blir en skola branschrekommenderad?

En ansökan om att bli branschrekommenderad ska utföras av rektorn för skolan, eller rektorn för Bygg- och anläggning.
Ansökningsförfarandet sker enligt de steg som följer nedan.

Ansökan och branschrekommendation

 1. Skolan börjar sin ansökan med att kontakta sin BYN-region för att meddela att skolan nu påbörjar processen.
 2. Skolan anmäler därefter sitt intresse till BYNs kansli genom att fylla i ansökningsblanketten.
 3. Skolans rektor/gymnasiechef får via mejl en länk till en webbenkät (via Questback). Enkäten består av ca 60 frågor och går inte att spara under tiden. Önskas en frågelista som komplement inför ifyllandet, maila brs@byn.se
 4. Skolans rektor/gymnasiechef ser till att webbenkäten fylls i, skickar in den, skriver ut en kopia och tar upp den för beslut i programrådet. Programrådet måste stå bakom samtliga svar i enkäten.
 5. BYNs kansli skickar enkäten till den aktuella BYN-regionen för verifiering och godkännande.
 6. Skolans rektor/gymnasiechef skickar efter godkännande i programrådet ett mejl till brs@byn.se och meddelar till BYNs kansli att programrådet ställt sig bakom enkätsvaren.
 7. BYN-regionen bedömer enkätsvaren utifrån den kännedom de har om skolan och att de uppgifter som angivits stämmer. Eventuella brister som upptäcks eller kriterier som inte uppfylls måste åtgärdas innan skolan kan bli branschrekommenderad.
 8. Kansliet går igenom BYN-regionens rekommendation och enkätsvaren. Är alla kriterier uppfyllda blir skolan branschrekommenderad.
 9. Skolan meddelas via mejl till rektorn.

Vad sker när branschrekommendationen är beslutad

Skolan är branschrekommenderad fyra terminer plus den termin beslutet om godkännande fattades.

Skolan adderas till listan över skolor på byggdinframtid.se och listas där som branschrekommenderad. Följande information läggs upp på denna sida:

 • Information om skolan, ca 50 ord
 • Skolans kontaktuppgifter
 • Skolans logotyp
 • Länk till skolans egen hemsida

Om skolan önskar så kan denna information skickas till brs@byn.se annars skapas skolans sida baserat på information taget från skolans egen hemsida.

Avtal

Ett avtal skickas digitalt via Oneflow till skolan. Detta ska signas av rektorn eller biträdande rektor.

Välkomstpaket

Då avtalet är undertecknat skickas ett välkomstpaket ut till skolan. Det innehåller en flagga, diplom och två affischer. Skolan får även logotypen ”Branschrekommenderad skola” för att till exempel använda på sin hemsida.
Tidigare branschrekommenderade skolor får vid förnyelse endast ett nytt diplom. Skolan har dock möjlighet att beställa fler affischer från BYNs e-handelsportal.
Länk till: BYNs e-handelsportal