Information för ställningsbyggare

Gällande ansökan om erkännandeintyg för ställningsbyggare så för BYN förnärvarande samtal med branschorganisationen och kollektivavtalsparterna om kraven på utbildning och utbildningskontroll. Under pågående samtal har beslut fattats att inte utfärda några erkännandeintyg för detta yrke.