Byta företag som lärling

Jag är lärling och har bytt arbetsgivare/företag. Vad behöver jag göra?

Svar:

Du behöver göra en ny lärlingsanmälan på Mina sidor som sedan ska bekräftas av det nya företaget/din nya arbetsgivare. Prata gärna med ditt nya företag innan så att dom innan dess kan kontrollera att dom finns upplagda och har en företagsadministratör registrerad. Detta är extra viktigt att tänka på om din nya arbetsgivare inte har lärlingar sedan tidigare.

E-bok eller kvalificeringstid?

Jag är lite osäker på vem som ska ha e-bok och vem som inte ska ha det av mina lärlingar. Vi har både företagslärlingar som läser på distans och lärlingar direkt från gymnasiet.

Svar:

Läser lärlingen en distansutbildning har hen en e-bok med praktiska moment. Har lärlingen en komplett grundutbildning har hen ingen e-bok utan befinner sig i det vi kallar för kvalificeringstid. Klicka på menyn Kvalificeringstid i Mina sidor för att se hur långt lärlingen har kommit.

Både den som har en utbildning och den som inte har en utbildning behöver göra en lärlingsanmälan.

Till Registrering av lärling

e-bok i BYN 2.0

Vad händer med min e-bok i BYN 2.0 år 2024?

Svar:

Yrkesutbildningsavtalet 2006 som är anledningen till att BYN 2.0 finns upphör 2023-12-31. Det är därför viktigt att du loggar in och registrerar dina timmar som du ska. Har du en pågående distansutbildning bör du slutföra den före årsskiftet.

BYN kommer informera mer om detta senare i höst. Håll utkik!

E-bok och teoriutbildning har inaktiverats

Min e-bok och min teoriutbildning funkar inte längre. Vad kan ha hänt?

Svar:

Du har 12 månader (6 mån för maskinförare) på dig att göra din grundutbildning, dvs dina praktiska och teoretiska moment. När den tiden har passerat blir e-boken och din teoriutbildning inaktiverad. Ditt företag måste kontakta din BYN-region för att se om det går att förlänga.

Observera att om du inte klar med de teoretiska momenten kan det tillkomma en kostnad.

Efter ett uppehåll vill jag nu avsluta mina lärlingstimmar och undrar hur jag ska gå till väga?

Jag tog studenten från bygg- och anläggningsprogrammet för några år sedan men avslutade aldrig mina lärlingstimmar. Nu vill jag avsluta min lärlingstid och få mitt yrkesbevis. Hur jag ska gå tillväga?

Svar:

Det beror på hur din situation ser ut:

1. Om du tog studenten men tog aldrig anställning som lärling, då ska du skaffa en anställning och påbörja din kvalificeringstid. Läs mer  Läs mer

2. Om du tog studenten, började arbeta som lärling och startade en e-bok men avbröt innan du var klar och tog en paus. Då ska du kontakta din BYN region

3. Om du tog studenten, började arbeta och nu är klar med dina timmar men glömde att anmäla dig som lärling. Då ska du kontakta din BYN region

Hur beställer jag ett nytt yrkesbevis?

Jag har tappat bort mitt yrkesbevis, hur beställer jag ett nytt?

Svar:

Du kan beställa ett ersättningskort på Mina sidor till en kostnad av 450:- inkl. moms (BankID krävs). Där kommer du också åt ditt digitala yrkesbevis.

Hur får jag ut en e-bok?

Har nyligen slutat gymnasiet och fått jobb som lärling. Jag testade att logga in för att titta på min e-bok men det var tomt. Hur gör jag för att få en e-bok?

Svar:

E-bok med timmar tillhör det gamla avtalet. Om du har en komplett gymnasieutbildning behöver du göra en lärlingsanmälan för att kunna starta din kvalificeringstid enligt det nya yrkesutbildningsavtalet.

Läs mer om hur det går till under Registrering av lärling

Kan inte beställa nytt yrkesbevis

Jag försöker beställa ett ersättningskort av mitt yrkesbevis men när jag loggat in med BankID finns inte detta som valmöjlighet, varför?

Svar:

Det svarta kortet
Kan det vara så att det är ett utbildningsbevis du försöker beställa? I så fall kan du inte längre göra det då det så kallade svarta kortet inte längre utfärdas av BYN. Gör istället en anmälan om lärlingsanställningför att få ut rätt intyg som visar att du har behörighet att framföra mobila maskiner på våra avtalsområden. Se Bilaga: Riktlinjer utbildning mobila maskiner

Yrkesbevis – maskinförare
Om du är maskinförare kan det vara så att ditt yrkesbevis inte är utfärdat av BYN utan av TYA som vi samverkar med. Besök då istället www.tya.se

Yrkesbevis innan 2000-talet
Om du inte finner ditt yrkesbevis kan det bero på att det inte är registrerat och du behöver ta kontakt med din BYN-region.

Kan jag ta reda på om någon annan har yrkesbevis?

Jag skulle vilja ta reda på om en person har ett yrkesbevis.
Är det möjligt?

Svar:

Nej.
Det är bara personen som innehar yrkesbeviset som kan logga in i våra system och få fram en digital version. BYN lämnar heller inte ut information om vem som erhållit ett yrkesbevis. Det är upp till den som har yrkesbeviset att visa upp det för dig.

Kvalificeringstid

Vad innebär kvalificeringstid?

Svar:

Tiden efter grundutbildningen heter kvalificeringstid, under denna tid arbetar du som lärling på ett företag. Längden på kvalificeringstiden varierar något beroende på vilket yrke du valt, 24 – 36 månader. Det är först efter denna tid är gjord som du kan ansöka om yrkesbevis. Under kvalificeringstiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.

Under kvalificeringstiden har du ingen e-bok eller liknande, men du ska tillsammans med din arbetsgivare ta fram en utvecklingsplan (se exempel).

Läsa distansutbildning utan anställning

Jag är inte anställd av något företag just nu men skulle ändå vilja gå en distansutbildning. Är det möjligt?

Svar:

Om du skulle vilja läsa en distansutbildning utan att vara anställd behöver du ta kontakt med en av BYNs godkänd utbildningsgivare och på det sättet tillgodogöra dig den teoretiska delen av utbildningen. Efter det kan du ansöka om anställning hos ett företag för att få den praktiska delen av grundutbildningen.

Maskinförare eller kranförare i Norge

Vad gäller för den som vill arbeta som maskinförare eller kranförare i Norge?

Svar:

Om du är maskinförare eller kranförare och vill arbeta i Norge gäller följande:
Arbeidstilsynet (motsv. Arbetsmiljöverket) i Norge kräver utbildning för maskinförare. Utländska förare måste därför ansöka om tillstånd för att få köra i Norge.

Normalt ges tillstånd att använda yrkesbevis (motsv.) från de nordiska länderna men för att få detta tillstånd måste följande skickas in till Arbeidstilsynet:

  • Bevis för medborgarskap (pass eller ID-kort).
  • Yrkesbevis (utbildningsintyg etc.)

Gällande dumper: Det finns inget yrkesbevis för att köra dumper i Sverige. Endast Transportstyrelsens krav på körkort behörighet C/CE. Vid ansökan om dumper måste även dokumentation som visar att den sökande kört dumper på heltid under två år de senaste 10 åren i ett EES-land skickas in.

Ansökan om tillstånd gällande kompetensbevis för lastbil, kran- och jordförflyttningsmaskiner ska skickas till Arbeidstilsynet.
Läs mer: www.arbeidstilsynet.no

Mina sidor

Vad är BYNs Mina sidor?

Svar:

Mina sidor är BYNs digitala tjänst. Här kan du:

  • Som blivande lärling skapa en lärlingsanmälan eller komplettera en anmälan en arbetsgivare skapat åt dig.
  • Som arbetsgivare skapa en lärlingsanmälan åt en lärling och se inkomna lärlingsanmälningar och hantera dem (godkänna beställningar, administrera handledare, lärlingar och personal, följa upp lärlingar).
  • Få fram en digital version av ditt yrkesbevis.
  • Som maskinförarlärling få fram ditt digitala utbildningsintyg.
  • Beställa nytt yrkesbevis, ett så kallat ersättningskort.

Till Mina sidor
Till manual för Mina sidor

Måste jag ha BankID?

Måste jag använda BankID och mitt eget personnummer när jag loggar in?

Svar:

Ja. BYN använder sig av BankID för säker identifiering av inloggade personer i Mina sidor samt Register 2.0. Detta för att säkerställa att rätt person loggar in och får tillgång till rätt saker.

Utbildning saknas men önskar skaffa yrkesbevis

Har ett par anställda som inte har någon officiell bakgrund inom yrket men de är väldigt duktiga. Hur kan de skaffa sig ett yrkesbevis?

Svar:

Det finns tre möjligheter för dina anställda:

1. Du anställer dem som lärlingar och tillsammans gör ni en lärlingsanmälan. De läser in den teoretiska grundutbildningen på distans medan de jobbar tillsammans med en utsedd handledare och rapporterar praktiska moment. Efter grundutbildningen påbörjas deras kvalificeringstid som lärling hos dig på företaget tills dess att de uppnått avtalsenlig tid (tex 36 månader för träarbetare). Under kvalificeringstiden ska lärlingen ha en utvecklingsplan som satts upp för dem individuellt. När kvalificeringstiden är slutförd och godkänd erhålls yrkesbeviset. Ta kontakt med BYN-regionen där du verkar för mer detaljerad information. Det är BYN-regionen som du har kontakt med under hela denna process. Lärlingsanmälan gör du digitalt via BYNs hemsida.

2. Dina medarbetare genomför en validering hos någon av våra godkända valideringsutförare (testcenter). Vid valideringen testas deras teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter motsvarande grundutbildningskraven. OM de saknar någon kunskap får de tydlig dokumentation om vilka kunskapsområden de måste komplettera upp med studier. När de har uppnått de satta kraven fortsätter de sedan sin kvalificeringstid hos dig enligt samma procedur som ovan (alt 1).

3. Om dina medarbetare har arbetat länge inom yrket kan de ansöka om att få göra ett s.k. kompetensprov.

Yrkesbevis

Vad innebär ett yrkesbevis?

Svar:

Ett yrkesbevis visar att du som yrkesarbetare har, för branschen och yrket i fråga, en godkänd yrkesteoretisk utbildning och en godkänd praktisk utbildning.