Utbildning saknas men önskar skaffa yrkesbevis

Har ett par anställda som inte har någon officiell bakgrund inom yrket men de är väldigt duktiga. Hur kan de skaffa sig ett yrkesbevis?

Svar:

Det finns två möjligheter för dina anställda:

1. Du anställer dem som lärlingar och köper ett distansutbildningspaket. De läser in den teoretiska grundutbildningen på distans medan de jobbar och sen påbörjas deras kvalificeringstid som lärling hos dig på företaget. De jobbar hos dig tillsammans med en utsedd handledare tills dess att de uppnått avtalsenlig tid (tex 36 månader för träarbetare) enligt en utbildningsplan som satts upp för dem individuellt. När kvalificeringstiden är slutförd får de ansöka om sitt yrkesbevis. Ta kontakt med BYN-regionen där du verkar för mer detaljerad information. Det är BYN-regionen som du har kontakt med under hela denna process. Lärlingsanmälan gör du digitalt via BYNs hemsida.

2. Dina medarbetare genomför en validering hos någon av våra godkända valideringsutförare (testcenter). Vid valideringen testas deras teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter motsvarande grundutbildningskraven. OM de saknar någon kunskap får de tydlig dokumentation om vilka kunskapsområden de måste komplettera upp med studier. När de har uppnått de satta kraven fortsätter de sedan sin kvalificeringstid hos dig enligt samma procedur som ovan (alt 1). Våra valideringsutförare hittar du på www.bynvalidering.se