Företag – Skapa ny lärlingsanmälan i Mina sidor

För att som företagsadministratör, handledare, yrkesutbildningsansvarig eller beställningsgodkännare skapa en ny lärlingsanmälan används Mina sidor. Inloggning i Mina sidor kräver BankID.

Med reservation för att vissa rubriker och begrepp kan ha ändrats då videoguiden skapades under utvecklingen av systemet.

Logga in i Mina sidor

 1. Tryck på knappen Logga in med BankID och välj i nästa steg BankID på denna enhet eller på annan enhet.
 2. I fältet Ange personnummer, fyll i personnummer (10 siffror) och trycker sedan på knappen verifiera.
 3. Följ därefter instruktionerna för BankID på dator (program) eller mobiltelefon (app), beroende på vilken enhet som används.

Skapa ny lärlingsanmälan

 1. På startsidan visas tydligt vilket företag du tillhör. Under företagets namn finns en ruta som i utfällt läge (högra pilen som pekar upp) visar alla områden du kan hantera. Tryck på knappen ny lärlingsanmälan.
 2. I nästa steg, tryck på knappen skapa ny lärlingsanmälan. Nu krävs det att man har tillgång till den aktuella lärlingens personnummer. Tryck först på knappen personnummer och fyll i lärlingens personnummer.
 3. Gå sedan vidare genom att trycka på knappen mobilnummer och fyll i lärlingens mobilnummer.
 4. Tryck därefter på knappen e-postadress för att fylla i lärlingens e-postadress.
 5. Tryck sedan på knappen yrke och välj aktuellt yrke i listan med yrken.
 6. När du sedan trycker på knappen arbetsplats visas de tillgängliga arbetsplatserna som företaget skapat. Det kan antingen vara företagets huvudkontor eller någon annan arbetsplats som skapats av företagsadministratören, exempelvis ett projektkontor. Välj den aktuella arbetsplatsen för lärlingen.
 7. Nästa steg är att välja en behörig handledare för lärlingen. Det krävs att företaget har en registrerad handledare, med yrkesbevis inom just det aktuella yrket, för att lärlingen ska kunna tilldelas denne. Tryck på knappen handledare för att välja den aktuella handledaren.
 8. Tryck därefter på knappen anställning för att registrera typen av anställning (lärlings- eller provanställning) följt av startdatumet för lärlingen.
 9. För att granska den ifyllda anmälan gå vidare genom att trycka på knappen bekräfta anmälan. Rutan om att alla ifyllda uppgifter är korrekta måste fyllas i.
 10. Bekräfta anmälan genom att trycka på knappen signera och skicka till lärling.

Nästa moment

Nu är det lärlingens tur att hantera anmälan. När lärlingen bekräftat är företagets nästa steg att bekräfta lärlingsanmälan.