Vad innebär validering?

Validering är ett samlingsnamn för olika metoder att bedöma vad en person vid ett specifikt tillfälle kan inom ett område.

För BYN är validering ett bra verktyg för att kunna ta reda på vad en person kan inom ett yrke eller kunskapsområde oavsett hur denne har fått sin kompetens. Det spelar ingen roll om den erhållits genom utbildning, som lärling eller annat sätt. Det viktiga är att personen har kompetensen som krävs i yrkesrollen.

En modell för validering

För byggbranschen finns en modell för att validera kompetens för branschens yrkesroller, t.ex. träarbetare, murare, plattsättare, betongarbetare, maskinförare.
Genom frågor och praktiska övningar som är framtagna för just det yrket, får personen visa sin kompetens mot branschens krav. En validering tar mellan 3–5 dagar beroende på yrke. Den genomförs hos en godkänd valideringsutförare där en testledare instruerar, granskar, stödjer och följer upp varje validering.

Ett branschgodkänt intyg eller komplettering

Efter valideringen får man ett branschgodkänt intyg som visar på vilka kompetenser man har inom yrkesrollen. Uppfyller man alla krav så kan man direkt söka anställning på ett företag.
Ofta visar en validering på områden där man behöver komplettera sin kompetens. Det kommer att finnas med i intyget. Kompletteringar kan ske genom teoretisk utbildning eller praktiska moment ute på ett företag. Testledaren ska hjälpa den som validerats med vad som är nästa steg efter valideringen. Var man kan få kompletterande utbildningar, vilken BYN-region man ska vända sig till för att få ett yrkesbevis m.m.

Valideringsintyg inför en utbildning

En validering kan också vara bra att genomföra inför en utbildning. Genom att visa vad man kan och få det dokumenterat, ett valideringsintyg, kan man korta ner utbildningstiden genom att genomföra utbildning enbart mot de områden man saknar eller behöver komplettera. Detta sparar både tid och pengar, samt ger en snabbare väg ut i arbete.