För er som vill bli BYN godkänd utbildningsgivare

Vem kan bli en Godkänd utbildningsgivare?

Kommunala- eller fristående skolor samt utbildningsföretag kan ansöka om att bli en av BYN godkänd utbildningsgivare.

Ansökningsprocess

Inkommande ansökningar behandlas löpande av BYNs kansli och vidarebefordras till BYNs Arbetsutskott samt berörd BYN-region för yttrande. Handläggningstiden är normalt mellan 2–3 månader och börjar räknas från den dag en komplett ansökan inkommit till BYNs kansli. Observera att endast kompletta ansökningar handläggs. Vi rekommenderar att ni använder webbläsaren Google Chrome då ni fyller i ansökan.
Det är bra att förbereda sig innan ansökan påbörjas, därför finns en lathund att tillgå över vilka frågor som behöver besvaras.

Ansökan sker digitalt via följande länk: ANSÖKAN

Kompletteringar till ansökan ska mailas till: gug@byn.se

Alternativt skickas per post till:

Byggbranschens yrkesnämnd
Att: GUG
Box 421 36
126 15 Stockholm

Ekonomiska förhållanden

En viktig aspekt förutom de rent utbildningsmässiga är de ekonomiska förhållanden som råder hos den sökande utbildningsgivaren. Den som ansöker om att bli godkänd utbildningsgivare får inte ha några betalningsanmärkningar eller oreglerade skatteskulder. Detta kontrolleras vid inkommen ansökan.

Kostnader

BYN tar ut en handläggningsavgift om 6 500 SEK (exkl. moms) som faktureras innan handläggning av ansökan påbörjas. Avgiften är ej återbetalningsbar och behöver vara reglerad innan eventuellt godkännande kan ges.
Därtill kommer en årlig avgift om 3 000 SEK (exkl. moms) som faktureras första kvartalet varje år. I den årliga avgiften ingår bland annat rådgivning och kvalitetsuppföljning.

Ansvariga på BYN

Ansvariga för handläggning av godkända utbildningsgivare på BYNs kansli är:
Bygg:       Carina Sköld (08-564 881 61)
Maskin:   Thomas Hagman (08-564 881 74)
gug@byn.se

Material

BYN har en e-handelsportal där roll-ups, broschyrer, flaggor och liknande informationsmaterial går att beställa av skolor och utbildningsverksamheter.
För att genomföra en beställning krävs en registrering som sedan måste godkännas manuellt av BYNs kansli.
Länk till: BYNs e-handelsportal

Relaterade dokument