Hur blir man godkänd utbildningsgivare?

Godkänd utbildningsgivare för vuxenutbildning hos BYN kan man bli som kommunal- eller fristående skola eller om man har ett utbildningsföretag.

Ansökan

Inkommande ansökningar behandlas löpande av BYNs kansli och vidarebefordras till BYNs Arbetsutskott samt berörd BYN region för yttrande. Handläggningstiden är normalt mellan 2-3 månader och börjar räknas från den dag samtliga uppgifter som krävs inkommit till BYNs kansli. Endast kompletta ansökningar handläggs!

Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome då du fyller i ansökan.
Det är bra att förbereda sig innan ifyllande av ansökan, därför har vi gjort en lathund för vilka frågor du bör ha förberett svar på innan du börjar. Du ansöker digitalt via länken ”ANSÖKAN”.

Ansökan

Kompletteringar till ansökan ska mailas till:
gug@byn.se

Alternativt skickas per post till:

Byggbranschens yrkesnämnd
Att: GUG
Box 421 36
126 15 Stockholm

Ekonomiska förhållanden

En viktig aspekt förutom de rent utbildningsmässiga är de ekonomiska förhållanden som råder hos den sökande utbildningsgivaren. Den som ansöker om att bli godkänd utbildningsgivare ska inte ha några betalningsanmärkningar eller oreglerade skatteskulder. Detta kontrolleras vid inkommen ansökan.

Avgifter för ansökan

BYN tar ut en handläggningsavgift om 6 500 SEK (exkl. moms) som faktureras efter eventuellt godkännande.
Därtill kommer en årlig avgift om 3 000 SEK (exkl. moms) som faktureras första kvartalet varje år. I den årliga avgiften ingår bland annat rådgivning och kvalitetsuppföljning.

För den som redan är godkänd utbildningsgivare och önskar komplettera med ytterligare yrke/yrken så är kostnaden 1650 SEK (exkl. moms) per ny ansökan.
Du hittar länk för komplettering av yrken under sidan ”Redan godkänd utbildningsgivare” på byn.se

Ansvariga på BYN

Ansvariga för handläggning av godkända utbildningsgivare på BYNs kansli är:
Bygg:       Carina Sköld (08-564 881 61)
Maskin:   Thomas Hagman (08-564 881 74)
gug@byn.se

Material

BYN har en e-handelsportal där roll-ups, broschyrer, flaggor och liknande informationsmaterial går att beställa av skolor och utbildningsverksamheter.
För att genomföra en beställning krävs en registrering som sedan måste godkännas manuellt av BYNs kansli.
Länk till: BYNs e-handelsportal

Relaterade dokument