GDPR – Personuppgiftslagen

BYNs behandling av personuppgifter (personuppgiftspolicy)

För BYN är det viktigt att behandla dina personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt. I detta dokument beskrivs hur vi hanterar dina uppgifter och vilka rättigheter du har enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Informationen vänder sig till dig som

  • har yrkesbevis eller erkännandeintyg utfärdat av BYN,
  • är lärling eller ansöker om att bli lärling,
  • genomför ett kompetensprov i BYNs regi, eller
  • genomgår distansutbildning som har beställts genom BYN

För funktionärer som arbetar i BYNs system, t.ex. personer verksamma i BYN regionerna och handledare av lärlingar finns särskild information om behandlingen av personuppgifter.

För personuppgiftsbehandling, inklusive användning av s.k. cookies, i samband med användning av BYNs webbplats finns en särskild policy.

Byggbranschens yrkesnämnd, BYN (802005-8239), Box 42136, 126 15 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta BYN via dataskydd@byn.se

Relaterade dokument