Registrera ett företag och en företagsadministratör på Mina sidor

För att använda Mina sidor som företag krävs det att du registrerar dig med ditt personnummer, mobilnummer och en giltig e-postadress. Detta för att BYN ska kunna koppla ihop dig med rätt företag samt att BYN och systemet kan skicka relevanta meddelanden och nå dig vid behov.

Det finns fyra olika företagsroller
 • Företagsadministratör: person som hanterar hela företaget på Mina sidor. Lägger till personal och hanterar arbetsplatser
 • Distansutbildningsansvarig: godkänner beställningar. Den person på företaget som hanterar beställningar av distansutbildningar
 • Yrkesutbildningsansvariga: person på företaget som hanterar och godkänner lärlingsanmälningar.
 • Handledare: person som hanterar lärlingar och deras e-bok.

Systemet kräver att minst en person på företaget har rollen som företagsadministratör på Mina sidor. Denne kan därefter lägga till företagets övriga handledare, yrkesutbildningsansvariga och distansutbildningsansvariga. En person kan ha flera roller på företaget.

Hur registrerar jag mig?
 1. Gå till minasidor.byn.se
 2. Klicka på Registrera dig med BankID
 3. Ange mobilnummer
 4. Ange e-postadress
 5. Logga ut
 6. Kontakta din BYN-region. Ange ditt namn, personnummer, företagsnamn samt organisationsnummer och be dem koppla ihop dig med angivet företag och korrekt roll
 7. Din BYN-region kommer därefter koppla ihop ditt personnummer med ditt företag
 8. Din BYN-region meddelar när detta är klart
 9. Gå till minasidor.byn.se igen
 10. Logga in genom att klicka på Logga in med BankID
 11. Nu ska du ha access till ditt företagskonto på Mina sidor och kan därmed hantera lärlingsanmälningar, handledare samt beställningar

Jag har redan registrerat mig, vad gör jag då?
Om du redan registrerat dig på Mina sidor börjar du på steg 6 ovan. Det vill säga, du kontaktar din BYN-region för att bli ihopkopplad med ditt företag.

Måste jag använda mitt personnummer?
Ja. BYN använder sig av BankID för säker identifiering av inloggade personer i Mina sidor. Detta för att säkerställa att rätt person loggar in och får tillgång till rätt saker.

Jag har registrerat mig och blivit kopplad av BYN regionen, vad gör jag nu?
När du blivit kopplad kan du logga in i Mina sidor och får tillgång till företagsspecifika funktioner för att hantera ditt företagskonto på Mina sidor. Nästa steg är att hantera anställda, arbetsplatser, inkomna lärlingsanmälningar samt beställningar. Läsa mer om detta i manualen.