Kan inte beställa nytt yrkesbevis

Jag försöker beställa ett ersättningskort av mitt yrkesbevis men när jag loggat in med BankID finns inte detta som valmöjlighet, varför?

Svar:

Det svarta kortet
Kan det vara så att det är ett utbildningsbevis du försöker beställa? I så fall kan du inte längre göra det då det så kallade svarta kortet inte längre utfärdas av BYN. Gör istället en anmälan om lärlingsanställningför att få ut rätt intyg som visar att du har behörighet att framföra mobila maskiner på våra avtalsområden. Se Bilaga: Riktlinjer utbildning mobila maskiner

Yrkesbevis – maskinförare
Om du är maskinförare kan det vara så att ditt yrkesbevis inte är utfärdat av BYN utan av TYA som vi samverkar med. Besök då istället www.tya.se

Yrkesbevis innan 2000-talet
Om du inte finner ditt yrkesbevis kan det bero på att det inte är registrerat och du behöver ta kontakt med din BYN-region.