Hur blir ett företag iAPL-godkänt?

ANSÖKNINGSPROCESSEN

Ansökan om att få bli ett iAPL-företag skickas in av företaget. Det är viktigt att förvissa sig om att ansökan är förankrad hos företagsledningen innan den skickas in.

ANSÖKAN OM iAPL

Ansökningsförfarandet sker enligt de steg som följer nedan:

  1. Företaget fyller i och skickar in en ansökan (sker online via sidan Questback). Ansökan består av 13 frågor.
  2. BYNs kansli informerar den aktuella BYN-regionen om ansökan.
  3. BYNs kansli godkänner företaget förutsatt att alla kriterier är uppfyllda och ingen synpunkt kommit in från aktuell BYN-region som motsätter detta.
  4. Företaget meddelas om beslutet via ett mejl från BYNs kansli till ansökans kontaktperson.

FRÅGOR?

Kontakta oss gärna på info@iapl.se

ANSÖKNINGSLÄNK

Till ansökan

VAD SKER NÄR iAPL-GODKÄNNANDE ÄR BESLUTAT?

Företaget är iAPL-godkänt i två år från datumet när godkännandet tillkännages.

Företagsinformation på BYN.se

Företagets namn och webbadress läggs efter godkännande till listan över iAPL-företag på BYNs hemsida.

Avtal

Efter ett godkännande skickas ett avtal ut för digital signering till företaget. Detta ska signas av ansvarig för ansökan.

VÄLKOMSTPAKET

När avtalet är undertecknat skickas ett välkomstpaket ut till företaget. Det innehåller affischer, informationsfoldrar, diplom och klistermärken. Ni får även logotypen för iAPL att använda i er marknadsföring.

Vid förnyelse får tidigare iAPL-företag endast ett nytt diplom. Företaget har dock möjlighet att beställa nytt material via BYNs e-handelsportal.