Filtrera

Inspiration tema på Digitalisering för yrkeslärare nummer 4

Den 25 november berättar Johannes Ris, BIM-strateg, Byggstyrning om projektet ”Celsius” för nyfikna yrkeslärare på gymnasienivå. De får också ta del av tips och goda exempel från digitalisering i undervisning på de olika byggprogrammen. Johannes Ris ger en inspirationsföreläsning om Vasakronans nybyggnadsprojekt ”Celsius” där allt arbete är digitalt och modellbaserat – från projektering, upphandling och...

Läs mer

Digitalisering – video från tredje och anmälan till sista seminariet

Tisdagen 12 oktober var det dags för det 3:e seminariet inom digitaliseringsprojektet. Ett 70-tal lärare var anmälda till seminariet där fokus låg på programvaror som används ute i produktionen. Syftet var att ge lärarna ett smakprov på några av de programvaror som finns tillgängliga och skapa kontakt med leverantörerna. Huvuddelen av seminariet ägnades åt leverantörer...

Läs mer

Nya informationstillfällen BYN och Liber under hösten

Under hösten håller BYN och Liber ytterligare digitala informationstillfällen om företagslärling och den företagsförlagda utbildningen. Informationstillfällena riktar sig till företag och BYN-regionerna. I första halvan av mötet ger BYN generell information om begreppet företagslärling, lärlingsanmälan och köp av utbildning. Andra halvan pratar Liber om de utbildningar de har i samarbete med BYN. Det blir tre...

Läs mer

Information till skolor som vill ha hjälp med BYNs handledarutbildning

Är du lärare på en skola och vill ha hjälp med att starta upp en handledarutbildning inom BA-programmet kontakta BYNs-kansli, Christian Nielsen 08-564 881 62 eller christian.nielsen@byn.se Vi kan hjälpa er med en genomgång av utbildningen med eller utan handledare. Rekommendationen är ändå att starta en utbildning i samband med en handledarträff. Genomgången tar ca 45-60...

Läs mer

Informationstillfälle BYN och LIBER 1 juni

Den 1 juni mellan 9-11 finns det återigen möjlighet att delta vid ett informationstillfälle med BYN och Liber. Det digitala informationstillfället, som riktar sig till företag och BYN-regionerna, syftar till att ge information som rör begreppen företagslärling och den företagsförlagda utbildningen. I första halvan av mötet kommer BYN att ge generell information om begreppet företagslärling,...

Läs mer

Välbesökt första seminarie om digitalisering

Den 21 april genomfördes det första av fyra webbseminarier kring ämnet digitalisering av byggbranschen. Seminarierna riktar sig till yrkeslärare på gymnasial nivå och är ett samarbete mellan yrkesnämnderna för bygg, el, VVS tillsammans med BIM Alliance. Det första seminariet, som besöktes av ca 300 yrkeslärare, behandlade främst: olika grundläggande begrepp vilken riktning utvecklingen beräknas ta...

Läs mer

Branschanpassad handledarutbildning

BYNs branschanpassade handledarutbildning är nu öppen för anmälan. Kort information om utbildningen och anmälan finns här på hemsidan. Utbildningen är kostnadsfri och godkänd av Skolverket. Vi kan hjälpa till att starta upp utbildningen genom ett digitalt eller fysiskt möte, hos företaget eller i samverkan med en skola. Frågor kring utbildningen besvaras av handledare@byn.se. Kontaktpersoner: Christian...

Läs mer
1 2