BIM-huset – Webbinarium hösten 2023

Lär känna ett digitalt läromedel för yrkeslärare och elever

Att arbeta digitalt blir allt vanligare inom stora delar av samhällsbyggnadssektorn. Det är viktigt att elever som lämnar yrkesprogrammen på gymnasiet är beredda på den teknik de möter när de kommer ut i yrkeslivet.

BIM-huset
Yrkesnämnderna BYN, VVS, ECY och Plåt & Ventbyrån har i samarbete med konsultföretaget AEC utvecklat ”BIM-huset” en BIM-modell som passar i undervisningssyfte. Modellen visar exempel på digitala verktyg och arbetsmetoder i produktion. Här finns övningar för elever som hjälper dem att lära känna tekniken både visuellt och praktiskt.

Läs mer om BIM-huset

Tre webbinarium
I höst arrangerar yrkesnämnderna tre kostnadsfria webbinarium för yrkeslärare. Det är samma innehåll vid alla tre tillfällen, som deltagare väljer du helt enkelt det tillfälle som passar bäst.
Patrik Lundkvist, AEC, har utvecklat utbildningsmaterialet och presenterar BIM-husmodellen ihop med exempel på hur den kan användas som en del i undervisningen. Utbildningsmaterialet är kostnadsfritt för yrkeslärare och elever. Du får gärna delta och tipsa kolleger och yrkeslärare som arbetar med yrkesutbildning inom samhällsbyggnadssektorn om att vara med!
(Webbinariet spelas in och finns att se i efterhand).

Välj ett webbinarium:

  • 14/9: 1. Kom igång med BIM-modellen, kl. 15.30-16.00 Zoom-länk
  • 12/10: 2. Kom igång med BIM-modellen, kl. 15-15.30 Zoom-länk
  • 21/11: 3. Kom igång med BIM-modellen, kl. 15-15.30 Zoom-länk