Stor efterfrågan på murare!

Trots tuffa tider framöver är det stor efterfrågan på murare – vi hjälper er med praktikplatser!

Branschföreningen Mur & Putsföretagen (tidigare SPEF) har ett 70-tal mur- och putsentreprenörer i hela Sverige som företagsmedlemmar.
Deras medlemsföretag upplever en stor brist på murare idag och generationsväxling gör att det kommer vara ett eftertraktat och välbetalt yrke framöver!

Mur & Putsföretagen hjälper skolor med kontakt med lokala murningsentreprenörer som kan komma ut till skolan och informera samt eventuellt kompetensutveckla på plats.

Är du ute på skolor och träffar SYV/murarlärare/rektorer?
Informera gärna om supporten som kan ges och att de vid intresse kan kontakta Anna Adestam på Mur & Putsföretagen.
Mur & Putsföretagen bjuder även in till ”Nätverk-Murarkompetens”. Ett nätverk som drygt sextio murarlärare/rektorer/SYV:ar redan anmält sig till. Via nätverket får de bland annat inbjudningar till olika möten och konferenser under året.

Kontaktuppgifter Anna Adestam:
anna.adestam@murochputsforetagen.org eller ring på 072-206 76 22.