Filtrera

Stor efterfrågan på murare – Behöver ni hjälp med praktikplatser?

Brist på murare Branschföreningen Mur & Putsföretagen (tidigare SPEF) har ett 70-tal mur- och putsentreprenörer i hela Sverige som företagsmedlemmar. Våra medlemsföretag upplever en stor brist på murare och vi behöver veta på vilka gymnasier det finns en murarinriktning. Vi hjälper er med kontakt med lokala murningsentreprenörer och eventuell kompetensutveckling på plats! Är du SYV/murarlärare/rektor? Kontakta...

Läs mer

Förändring inom grundutbildning för ställningsbyggare

Efter beslut i BYNs styrelse har det skett en ändring i yrkeskvalifikationerna för ställningsbyggare. Från och med årsskiftet ingår även kursen Väderskydd (Y4 + Y5) i grundutbildningen för ställningsbyggare. Notera att detta tillägg inte gäller retroaktivt. Alla lärlingar som skrivits in/anställts t.o.m. den 31/12 -21 avslutar sin grundutbildning med särskild utbildning Y2+ Y3. Nya priser...

Läs mer

Uppdaterade yrkeskvalifikationer

BYNs yrkeskvalifikationer har uppdaterats för att bland annat höja säkerheten på våra arbetsplatser. BYNs styrelse beslutade 2021-06-21 att anta de yrkeskvalifikationer som uppdaterats under våren 2021. BYNs yrkesråd har bidragit med några mindre yrkesspecifika ändringar och tillägg. Dessutom har några viktiga genomgripande förändringar gjorts för att bland annat möta kraven för SeQF-inplacering och höja säkerheten...

Läs mer

Information till skolor som vill ha hjälp med BYNs handledarutbildning

Är du lärare på en skola och vill ha hjälp med att starta upp en handledarutbildning inom BA-programmet kontakta BYNs-kansli, Christian Nielsen 08-564 881 62 eller christian.nielsen@byn.se Vi kan hjälpa er med en genomgång av utbildningen med eller utan handledare. Rekommendationen är ändå att starta en utbildning i samband med en handledarträff. Genomgången tar ca 45-60...

Läs mer

Träarbetare första SeQF godkända yrke

BYN har fått sitt första yrke godkänt i det nationella ramverket för kvalifikationer (SeQF). Kompetenskraven för yrkesrollen Träarbetare har blivit inplacerad på SeQF nivå 4, motsvarande en gymnasieexamen. Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer EQF – European Qualifications Framework, till vilken flertalet europeiska länder är anslutna. SeQF är...

Läs mer

Branschanpassad handledarutbildning

BYNs branschanpassade handledarutbildning är nu öppen för anmälan. Kort information om utbildningen och anmälan finns här på hemsidan. Utbildningen är kostnadsfri och godkänd av Skolverket. Vi kan hjälpa till att starta upp utbildningen genom ett digitalt eller fysiskt möte, hos företaget eller i samverkan med en skola. Frågor kring utbildningen besvaras av handledare@byn.se. Kontaktpersoner: Christian...

Läs mer

Träarbetaren Oscar är yrkesutbildningsambassadör

WorldSkills Swedens yrkesutbildningsambassadörer medverkar på gymnasie- och yrkesmässor samt besöker skolor för att berättat om yrkesutbildning. Genom sin yrkesskicklighet och kunskap inom yrkesutbildning kan ambassadören vara till god hjälp för unga i färd med att göra sitt gymnasieval. Alla ambassadörer har tidigare tävlat på Yrkes-SM och även internationellt med Yrkeslandslaget. Träarbetaren Oscar Oscar Ericsson är...

Läs mer
1 2